1. اخبار
  2. اخبار ايجاد و ارتقاي سامانه ها و شبكه رايانه اي دانشگاه
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
wannacryptباج‌افزاري به نام WannaCrypt يا WannaCry منتشر شده است كه تمامي نسخه‌هاي ويندوز را تحت تاثير مي‌گذارد و منجر به اختلال در رایانه‌ها و از بین رفتن داده‌های...
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
2017-05-15-12-04-23سامانه محاسبات سنگین از جمله خدمات مرکز فاوا دانشگاه می‌باشد که در راستای سند چشم‌انداز دانشگاه در جهت ارتقای جایگاه در زمینه «تولید علم، نظریه‌‌پردازی و...
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
2017-04-30-12-28-41سامانه ترفیع اعضای هیات علمی دانشگاه با هدف الکترونیکی‌نمودن فرایند ترفیع اعضای هیات علمی توسط مرکز فاوا دانشگاه پیاده‌سازی شد. طراحی این سامانه با همکاری...
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
2017-04-23-11-28-14با هدف سهولت اتصال كاربرانی که از طریق كابل شبکه به اينترنت متصل می‌شوند و اتصال یکسان به اینترنت (مانند كاربران متصل از طریق شبکه بي‌سيم)، از تاریخ ۱۰...
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
2017-04-09-04-53-07برای دریافت راهنما، روی تصویر زیر کلیک کنید.
۲۶/۰۲/۱۳۹۶, ۱۰:۳۵
wannacryptباج‌افزاري به نام WannaCrypt يا WannaCry منتشر شده است كه تمامي نسخه‌هاي ويندوز را تحت تاثير مي‌گذارد و منجر به اختلال در رایانه‌ها و از بین رفتن داده‌های...
۲۵/۰۲/۱۳۹۶, ۱۶:۳۴
2017-05-15-12-04-23سامانه محاسبات سنگین از جمله خدمات مرکز فاوا دانشگاه می‌باشد که در راستای سند چشم‌انداز دانشگاه در جهت ارتقای جایگاه در زمینه «تولید علم، نظریه‌‌پردازی و...
۱۰/۰۲/۱۳۹۶, ۱۶:۵۸
2017-04-30-12-28-41سامانه ترفیع اعضای هیات علمی دانشگاه با هدف الکترونیکی‌نمودن فرایند ترفیع اعضای هیات علمی توسط مرکز فاوا دانشگاه پیاده‌سازی شد. طراحی این سامانه با همکاری...
۰۳/۰۲/۱۳۹۶, ۱۵:۵۸
2017-04-23-11-28-14با هدف سهولت اتصال كاربرانی که از طریق كابل شبکه به اينترنت متصل می‌شوند و اتصال یکسان به اینترنت (مانند كاربران متصل از طریق شبکه بي‌سيم)، از تاریخ ۱۰...