1. اخبار
  2. اخبار ايجاد و ارتقاي سامانه ها و شبكه رايانه اي دانشگاه
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
2017-12-24-10-49-23مرکز فاوای دانشگاه فردوسی مشهد جهت انجام پروژه‌های خود نیاز به کارشناسان متعهد به شرح زیر دارد. 1- برنامه‌نویس آشنایی کامل با...
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
2017-12-23-07-41-40دسترسی به برخی پایگاه‌های استنادی از طریق سامانه پاد فراهم شد. کاربران می‌توانند از طریق میز کار شخصی در این سامانه به پایگاه‌های استنادی Scival، Reaxys،...
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
2017-12-10-11-33-31مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه ضمن تبریک هفته پژوهش و فناوري به دانشجویان، دانش‌پژوهان، پژوهش‌گران، استادان و اعضای هیات علمی دانشگاه و آرزوی...
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
2017-12-02-10-46-30به اطلاع اعضای محترم دانشگاه فردوسی مشهد می‌رساند که آنتی ویروس Kasper Sky (محصول Endpoint Security ) برای دانشگاه خریداری شده است و مجوز (لایسنس) آن تا...
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
2017-11-14-06-53-48آقاي دكتر حسيني‌سنو، رئيس مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسي مشهد، طي حكمي خانم مهندس معصومه قهرماني را به‌عنوان مسوول اداره پشتيباني فني مركز...
۰۳/۱۰/۱۳۹۶, ۱۴:۱۹
2017-12-24-10-49-23مرکز فاوای دانشگاه فردوسی مشهد جهت انجام پروژه‌های خود نیاز به کارشناسان متعهد به شرح زیر دارد. 1- برنامه‌نویس آشنایی کامل با...
۰۲/۱۰/۱۳۹۶, ۱۱:۱۱
2017-12-23-07-41-40دسترسی به برخی پایگاه‌های استنادی از طریق سامانه پاد فراهم شد. کاربران می‌توانند از طریق میز کار شخصی در این سامانه به پایگاه‌های استنادی Scival، Reaxys،...
۱۹/۰۹/۱۳۹۶, ۱۵:۰۳
2017-12-10-11-33-31مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه ضمن تبریک هفته پژوهش و فناوري به دانشجویان، دانش‌پژوهان، پژوهش‌گران، استادان و اعضای هیات علمی دانشگاه و آرزوی...
۱۱/۰۹/۱۳۹۶, ۱۴:۱۶
2017-12-02-10-46-30به اطلاع اعضای محترم دانشگاه فردوسی مشهد می‌رساند که آنتی ویروس Kasper Sky (محصول Endpoint Security ) برای دانشگاه خریداری شده است و مجوز (لایسنس) آن تا...
۲۳/۰۸/۱۳۹۶, ۱۰:۲۳
2017-11-14-06-53-48آقاي دكتر حسيني‌سنو، رئيس مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسي مشهد، طي حكمي خانم مهندس معصومه قهرماني را به‌عنوان مسوول اداره پشتيباني فني مركز...