1. اخبار
  2. اخبار ايجاد و ارتقاي سامانه ها و شبكه رايانه اي دانشگاه
  3. اخبار مربوط به Pm
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
2018-06-23-04-35-08مرکز فاوای دانشگاه فردوسی مشهد جهت انجام پروژه‌های برون‌سپاری خود نیاز به کارشناسان متعهد دارد. دانلود فایل PDF دانلود فایل...
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
2018-06-09-14-11-57 دسترسی ساده و روان اعضای دانشگاه فردوسی مشهد به اینترنت، یکی از دغدغه‌ها و وظایف مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه است. نحوه دسترسی ابتدا باید...
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
2017-12-10-11-33-31مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه ضمن تبریک هفته پژوهش و فناوري به دانشجویان، دانش‌پژوهان، پژوهش‌گران، استادان و اعضای هیات علمی دانشگاه و آرزوی...
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
2017-12-02-10-46-30به اطلاع اعضای محترم دانشگاه فردوسی مشهد می‌رساند که آنتی ویروس Kasper Sky (محصول Endpoint Security ) برای دانشگاه خریداری شده است و مجوز (لایسنس) آن تا...
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
2017-11-14-06-53-48آقاي دكتر حسيني‌سنو، رئيس مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسي مشهد، طي حكمي خانم مهندس معصومه قهرماني را به‌عنوان مسوول اداره پشتيباني فني مركز...
۰۲/۰۴/۱۳۹۷, ۰۹:۰۵
2018-06-23-04-35-08مرکز فاوای دانشگاه فردوسی مشهد جهت انجام پروژه‌های برون‌سپاری خود نیاز به کارشناسان متعهد دارد. دانلود فایل PDF دانلود فایل...
۱۹/۰۳/۱۳۹۷, ۱۸:۴۱
2018-06-09-14-11-57 دسترسی ساده و روان اعضای دانشگاه فردوسی مشهد به اینترنت، یکی از دغدغه‌ها و وظایف مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه است. نحوه دسترسی ابتدا باید...
۱۹/۰۹/۱۳۹۶, ۱۵:۰۳
2017-12-10-11-33-31مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه ضمن تبریک هفته پژوهش و فناوري به دانشجویان، دانش‌پژوهان، پژوهش‌گران، استادان و اعضای هیات علمی دانشگاه و آرزوی...
۱۱/۰۹/۱۳۹۶, ۱۴:۱۶
2017-12-02-10-46-30به اطلاع اعضای محترم دانشگاه فردوسی مشهد می‌رساند که آنتی ویروس Kasper Sky (محصول Endpoint Security ) برای دانشگاه خریداری شده است و مجوز (لایسنس) آن تا...
۲۳/۰۸/۱۳۹۶, ۱۰:۲۳
2017-11-14-06-53-48آقاي دكتر حسيني‌سنو، رئيس مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسي مشهد، طي حكمي خانم مهندس معصومه قهرماني را به‌عنوان مسوول اداره پشتيباني فني مركز...