1. اخبار
  2. اخبار ايجاد و ارتقاي سامانه ها و شبكه رايانه اي دانشگاه
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
2017-04-23-11-28-14با هدف سهولت اتصال كاربرانی که از طریق كابل شبکه به اينترنت متصل می‌شوند و اتصال یکسان به اینترنت (مانند كاربران متصل از طریق شبکه بي‌سيم)، از تاریخ ۱۰...
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
2017-04-09-04-53-07برای دریافت راهنما، روی تصویر زیر کلیک کنید.
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
2017-04-08-07-57-17با اضافه‌شدن امکان محاسبه و انجام عملیات پرداخت‌های متفرقه (ماده‌های قانونی 27 و 38، دفاع رساله و . . .) سامانه حقوق و دستمزد دانشگاه ارتقا یافته و...
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
2017-04-08-07-52-46سامانه اضافه کار کارکنان دانشگاه با هدف الکترونیکی‌نمودن فرایند محاسبه و تائید اضافه کار توسط مرکز فاوا دانشگاه پیاده‌سازی شد. طراحی این سامانه با همکاری...
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
2017-02-22-08-48-50دانشگاه فردوسي مشهد در نهمين دوره جشنواره وب ايران موفق به كسب رتبه برگزيده در بخش «دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي آموزش عالي» شده است. در این دوره جشنواره،...
۰۳/۰۲/۱۳۹۶, ۱۵:۵۸
2017-04-23-11-28-14با هدف سهولت اتصال كاربرانی که از طریق كابل شبکه به اينترنت متصل می‌شوند و اتصال یکسان به اینترنت (مانند كاربران متصل از طریق شبکه بي‌سيم)، از تاریخ ۱۰...
۱۹/۰۱/۱۳۹۶, ۱۲:۲۷
2017-04-08-07-57-17با اضافه‌شدن امکان محاسبه و انجام عملیات پرداخت‌های متفرقه (ماده‌های قانونی 27 و 38، دفاع رساله و . . .) سامانه حقوق و دستمزد دانشگاه ارتقا یافته و...
۱۹/۰۱/۱۳۹۶, ۱۲:۲۲
2017-04-08-07-52-46سامانه اضافه کار کارکنان دانشگاه با هدف الکترونیکی‌نمودن فرایند محاسبه و تائید اضافه کار توسط مرکز فاوا دانشگاه پیاده‌سازی شد. طراحی این سامانه با همکاری...
۰۴/۱۲/۱۳۹۵, ۱۲:۱۸
2017-02-22-08-48-50دانشگاه فردوسي مشهد در نهمين دوره جشنواره وب ايران موفق به كسب رتبه برگزيده در بخش «دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي آموزش عالي» شده است. در این دوره جشنواره،...