خبر برگزیده

استقرار امكان امضاي الكترونيكي احكام كارگزيني در پرتال پويا

امكان امضاي الكترونيكي احكام كارگزيني اعضاي هيات علمي و كاركنان محترم دانشگاه در پرتال پويا پياده‌سازي و اجرا شد.

امضاي احكام كارگزيني پيش از اين به صورت فيزيكي توسط ذي‌نفعان امضا مي‌شد كه با امكان جديد امضاي الكترونيكي و با توجه به تعدد اعضاي هيأت‌علمي و كاركنان، به غير از سهولت مديريت و انجام كار، باعث صرفه‌جويي در زمان، مكاتبات و تردد اعضا...

نمودار مصرف اینترنت دانشگاه

گزارش نموداری از اقدامات مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در اردیبهشت 1400

mis21400