1. اخبار
  2. اخبار ايجاد و ارتقاي سامانه ها و شبكه رايانه اي دانشگاه
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
2017-09-06-04-42-47خانم مهندس شبنم جعفرخانی، کارشناس مسوول سامانه‌های کاربردی مرکز فاوا به عنوان کارمند منتخب مرکز انتخاب شد. مراسم تجلیل از کارکنان منتخب دانشگاه فردوسی...
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
2017-07-30-09-12-13مرکز فاوا دانشگاه فردوسی مشهد جهت انجام پروژه‌های نرم‌افزاری خود نیاز به خدمات کارشناسان برنامه‌نویسی با شرایط زیر دارد.   شرایط تخصصی آشنايي...
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
2017-07-01-05-40-12فرایند مرخصی روزانه اعضای هیات علمی دانشگاه به صورت کامل الکترونیکی شد و در قالب سامانه‌های اداری و مالی دانشگاه طراحی و پیاده‌سازی گردید. طراحی این...
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
2017-06-17-04-24-16استفاده از قفل سخت‌افزاری (توکن) در سامانه‌های دانشگاه حذف شد. پیش از این برای کاربردهایی مانند ثبت نمره، مشاهده حکم و فیش حقوقی در پرتال پویا نیاز به...
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
tvro2پیرو اطلاعيه قبلی در خصوص «تغيير روش اتصال به اينترنت كاربران دانشگاه» و در ادامه مجموعه اقدام‌های مرتبط با بهبود کاربری و مديريت مصرف اينترنت دانشگاه، از...
۱۵/۰۶/۱۳۹۶, ۰۹:۱۲
2017-09-06-04-42-47خانم مهندس شبنم جعفرخانی، کارشناس مسوول سامانه‌های کاربردی مرکز فاوا به عنوان کارمند منتخب مرکز انتخاب شد. مراسم تجلیل از کارکنان منتخب دانشگاه فردوسی...
۰۸/۰۵/۱۳۹۶, ۱۳:۴۲
2017-07-30-09-12-13مرکز فاوا دانشگاه فردوسی مشهد جهت انجام پروژه‌های نرم‌افزاری خود نیاز به خدمات کارشناسان برنامه‌نویسی با شرایط زیر دارد.   شرایط تخصصی آشنايي...
۱۰/۰۴/۱۳۹۶, ۱۰:۱۰
2017-07-01-05-40-12فرایند مرخصی روزانه اعضای هیات علمی دانشگاه به صورت کامل الکترونیکی شد و در قالب سامانه‌های اداری و مالی دانشگاه طراحی و پیاده‌سازی گردید. طراحی این...
۲۷/۰۳/۱۳۹۶, ۰۸:۵۴
2017-06-17-04-24-16استفاده از قفل سخت‌افزاری (توکن) در سامانه‌های دانشگاه حذف شد. پیش از این برای کاربردهایی مانند ثبت نمره، مشاهده حکم و فیش حقوقی در پرتال پویا نیاز به...
۲۴/۰۳/۱۳۹۶, ۱۱:۳۸
tvro2پیرو اطلاعيه قبلی در خصوص «تغيير روش اتصال به اينترنت كاربران دانشگاه» و در ادامه مجموعه اقدام‌های مرتبط با بهبود کاربری و مديريت مصرف اينترنت دانشگاه، از...