طبق نظر مدیریت پژوهشی، لازم است پژوهش های انجام شده برنامه محور باشد و لازمه ی این برنامه محوری، ثبت راهبرد پژوهشی توسط اعضای هیات علمی می باشد.
- ويژگي‌ها
• امکان ایجاد یک راهبرد پژوهشی
• امکان جستجو در راهبرهای پژوهشی لیست شده
• امکان حذف و ویرایش راهبردهای پژوهشی ثبت شده
• امکان لیست کردن پژوهش های مرتبط با یک راهبرد خاص

 pdf icon  pdf icon

.625