تب آنتی ویروس

این آنتی ویروس در تعداد محدود قابل ارائه برای رایانه های شخصی کلیه اعضاء هیات علمی و کارکنان  محترم دانشگاه و دانشجویان می باشد.

تا تاریخ آبان ماه سال 1399  دارای اعتبار می باشد.

در دست ساخت...