روز شنبه مورخ 8 اردی بهشت ماه مراسمی جهت عرض تسلیت به همکار محترم "سرکار خانم مهندس بهاره مهدی پور" به جهت درگذشت مادر بزرگوارشان در محوطه مرکز فاوا برگزار گردید که همکاران محترم از واحد مالی دانشگاه، واحد فرآیندها و کالج دانشگاه در این مراسم حضور داشتند.

 

photo_2024-04-2...
View Image Download
photo_2024-04-2...
View Image Download
photo_2024-04-2...
View Image Download
photo_2024-04-2...
View Image Download