جلسه ارائه نسخه نمایشی نرم‌افزار موبایلی «دانشگاه من» با حضور آقایان دکتر وطن‌دوست معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه، دکتر عباسی مدیر فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه، رئیس و معاون مرکز معماری فرایندها و سامانه‌های اطلاعاتی و کارشناسان معاونت فاد و مرکز فاوا برگزار شد.

نرم‌افزار «دانشگاه من» که جهت ارائه خدمات دانشجویی و فرهنگی پرتال دانشگاه در حال تهیه است، به زودی در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت.

photo 2024 06 05 07 44 27