امکان تغییر وضعیت گروهی دانشجویان

معرفي

این امکان با دریافت فایل شماره دانشجویی دانشجویان وضعیت تحصیلی همه دانشجویان به وضعیت مورد نظر تغییر می دهد.pdf icon

ويژگي‌ها

  • امکان تغییر وضعیت گروهی دانشجویان

attachment 3390

 

سامانه تغییر وضعیت خودکار دانشجویان راکد ـ انصراف

معرفي

این امکان جهت تغییر وضعیت خودکار دانشجویان انتخاب واحد نکرده به راکد – انصراف توسعه یافته است.pdf icon

ويژگي‌ها

  • مشاهده لیست دانشجویان انتخاب واحد نکرده و تغییر وضعیت یکجای همه دانشجویان
  • تغییر وضعیت خودکار دانشجویان انتخاب واحد نکرده دو ماه بعد از پایان انتخاب واحد به راکد- انصراف
  • ارسال پیامک و اعلان در پورتال دانشجو

 

هشدار برای عدم رعایت کف انتخاب واحد

این امکان جهت ارسال پیامک و ارسال اعلان در پورتال دانشجویانی که کمتر از کف واحد انتخاب، واحد داشته اند ایجاد شده است.pdf icon


ويژگي‌ها
• جهت ارسال پیامک و ارسال اعلان در پورتال دانشجویانی که کمتر از کف واحد انتخاب، واحد داشته اند.