دوره آموزشي Ansible ويژه همكاران مركز فاوا در ده جلسه با تدريس سركار خانم مهندس مريم ميابي – كارشناس اداره زيرساخت برگزار گرديد.

انسيبل ابزاري قدرتمند در زمينه مديريت پيكربندي سرورها و مراكز داده است كه از طريق تعريف و اجراي فايل‌هاي YAML، به شما امكان مي‌دهد تا فرايندهاي پيكربندي را به صورت خودكار و موثر انجام دهيد.

Ansible Architecture Diagram