کارگزینی

سامانه کارگزینی به منظور مدیریت اطلاعات استخدامی و بازنشستگی کارکنان، احکام حقوقی،فرآیند های سازمانی، جذب نیروی برون دانشگاه و مدیریت پست های منتسب ایجاد شده است.

 

ويژگي‌ها

 • مدیریت اطلاعات کارکنان
  • اطلاعات کارکنان
  • تبدیل وضعیت
  • پست های اجرایی هیات علمی
  • برقراری حقوق بازنشستگان
  • سوابق برقراری/اصلاح بازنشستگی
  • اطلاعات هویتی اعضای هیات علمی
 • مدیریت اطلاعات پایه
  • ایجاد، ویرایش و حذف انواع حکم
  • ایجاد، ویرایش و حذف انواع اقلام حقوقی
  • مدیریت پارامترهای حقوقی، پایه ها، پارامترها
  • اطلاعات و مراکز هزینه اقلام کسری
  • مدیریت بخشنامه فوقالعاده مدیریت
  • ایجاد، ویرایش و حذف انواع رشته های تحصیلی، دانشگاه ها،مشاغل،استان ها و شهرها و بانک ها
 • مدیریت احکام حقوقی
  • صدور حکم، حکم اصلاحی
  • مدیریت احکام یک فرد
  • صدور و ابطال گروهی احکام
  • انتقال و برگشت احکام
  • تایید احکام
  • چاپ گروهی احکام
 • مدیریت فرآیند های سازمانی
  • لیست ارزشیابی سالیانه
  • ذخیره و بازخرید مرخصی و سنولت
  • بررسی کمک هزینه مهدکودک،فوت و ازدواج
  • گزارش کمک هزینه مهدکودک
 • تایید فعالیت های پژوهشی کارکنان
 • مدیریت عضویت در کارگروه ها و کمیته ها
 • مدیریت جذب نیروهای برون دانشگاهی
  • ثبت، حذف و ویرایش مشخصات آزمون
  • گزارش شغل های مورد نیاز برای جذب
 • گزارش گیری اطلاعات
  • اطلاعات جامع آخرین حکم اعضای هیات علمی و کارکنان
  • خلاصه پرونده استخدامی
  • مشخصات فردی
  • وضعیت ایثارگران
  • مدارک تحصیلی
  • پست های منتسب یا غیر منتسب
  • گزارش آماری کارکنان
  • سنوات خدمت
  • گزارش ترفیع اعضا هیئت علمی
  • محاسبه اقلام حقوقی
 • گزارش ساز
  • ایجاد، ویرایش و مشاهده گزارش با پارامترهای مورد نظر

 


خرید

سامانه خرید به منظور ثبت و پیگیری درخواست های خرید کالا و خدمات، در واحد های مختلف، ایجاد شده است.

 

ويژگي‌ها

 • مدیریت سیستم
  • مدیریت اطلاعات کالا، خدمات، تامین کنندگان، موجودیت ها
  • مدیریت سمت کارکنان در واحد های مختلف و تعیین سطح دسترسی به سامانه
  • گروه بندی کالاها
  • مدیریت کالاهای جدید
  • مدیریت تجهیزات کامپیوتری
  • تعریف،ویرایش و حذف گارانتی کالا، برند کالا و گروه های مجوز فنی
  • مدیریت حساب های تعهدی
  • مدیریت پیام های سیستمی
  • تعریف، ویرایش و حذف اطلاعات پایه خودرو
 • امکان ثبت و پیگیری درخواست کالا و خدمات
 • امکان مدیریت فاکتور ها و اسناد هزینه
 • مدیریت درخواست های واحد
 • گزارشات
  • بررسی سابقه درخواست
  • پی گیری درخواست
  • گزارش کلی خرید،فاکتور و سند،اعتبارات،اسناد هزینه
  • گزاش خلاصه اسناد و حواله
  • کنترل اعتبارات
  • گزارش هزینه موجودیت ها
  • گزارش مغایرت اعتباری
  • گزارش پرداخت تعهدی
 • مدیریت درخواست خودرو به عنوان یک خدمت
  • ثبت و پی گیری درخواست وسیله نقلیه
  • ثبت تامین کننده
  • مدیریت نقش های کاربران

 

اموال و انبار

سامانه اموال و انبار به منظور ثبت و مدیریت دارایی های هر واحد اعم از مصرفی و اموالی، ایجاد شده است.

 

ويژگي‌ها

 • مدیریت اطلاعات پایه
  • مدیریت کدینگ دارایی ها اموالی و مصرفی
  • مدیریت بازه پلاک ها و لیست برداری اموال هر واحد
  • مدیریت واحد ها و دفاتر در دانشگاه
  • مدیریت سطح دسترسی افراد به دفاتر
  • مدیریت پیام های سیستمی
  • مدیریت کالاهای ثبت نشده
 • مدیریت اموال
  • مدیریت برگه های اموالی
  • لیست برداری اموال و ویرایش آن
  • مدیریت اسناد دریافتی اموال
  • مدیریت شماره پلاک ها
  • محاسبه استهلاک
  • مدیریت لیست اموال واحد
 • مدیریت انبار مصرفی
  • مدیریت برگه های انبار
  • مدیریت اسناد دریفتی انبار
  • شمارش عینی کالا ها
 • مدیریت درخواست های خرید
  • امکان بررسی درخواست های خرید واحد
  • بررسی قبض های خرید
 • مجموعه گزارشات جامع امول و انبار مصرفی
  • گزارش گردش دارایی ها
  • گزارش خلاصه اموال
  • گزارش محل استقرار اموال
  • گزارش پلاک های خالی
  • گزارش گردش کالا
  • گزارش موجودی
  • ...

 


 

نظام پیشنهادها

سامانه نظام پیشنهادها به منظور ثبت،مدیریت و داوری پیشنهادات ارایه شده، در سطوح مختلف واحدها از سوی کارکنان دانشگاه طراحی و پیاده سازی شده است.

 

ويژگي‌ها

 • امکان ارایه پیشنهاد در سطوح مختلف واحدها از سوی کارکنان
 • مدیریت اطلاعات پایه سامانه
  • مدیریت وضعیت ها
  • مدیریت حوزه ها
  • مدیریت تخصص ها
  • مدیریت داوران
  • مدیریت انواع پاداش
  • مدیریت کمیته های تخصصی
  • مدیریت موضوع فراخوان ها
 • مدیریت پیشنهادات
  • مدیریت پیشنهادات ارایه شده
  • تهیه برچسب پوشه ها برای پیشنهادات در دستور جلسه
  • مدیریت داوری ها
  • مدیریت پیشنهادات محرمانه
  • مدیریت گزارشات اجرای پیشنهاد
  • جستجوی پیشنهادات
 • مدیریت صورتجلسات
  • ثبت صورتجلسه
  • جستجو و مدیریت صورتجلسات
 • مدیریت پرسش ها و پاسخ ها
  • بررسی سوالات دریافتی بدون پاسخ و پاسخ داده شده
  • مدیریت پرسش و پاسخ های متداول
 • مجموعه گزارشات
  • پیشنهادهای داوران
  • گزارش آماری پیشنهادها و پیشنهاد دهندگان
  • گزارش پیشنهادهای پاسخ داده نشده،درمرحله داوری،پیشنهاد های اجرا شده، پیشنهاد های برگشتی، پیشنهاد‌های تمدیدی، ارسال شده جهت اجرا و ...
  • گزارش پیشنهاد دهندگان، داوری ها
  • کارنامه افراد

 


مدیریت پرداختهای الکترونیکی

سامانه مدیریت پرداخت های الکترونیکی به منظور مدیریت اطلاعات درگاه های پرداخت، پرداخت ها طراحی و پیاده سازی شده است.

 

ويژگي‌ها

 • امکان تعریف اطلاعات پایه انواع پرداخت، تعریف کدهای خطا، تنظیمات پرتال دانشجویی
 • نمایش تاریخچه تغییرات
 • کنترل پرداخت ها
 • مدیریت انتقال، استرداد و شارژ حساب ها
 • مجموعه گزارشات جامع بر پرداخت ها و برداشت ها

 

 


مدیریت جلسات

سامانه مدیریت جلسات به منظور مدیریت الگوهای جلسه، ثبت جلسات و اطلاعات مربوط به هر جلسه، اعضا و سمت آن ها در هر جلسه، طراحی و پیاده سازی شده است.

 

ويژگي‌ها

 • مدیریت اطلاعات پایه
  • مدیریت الگوهای جلسه
  • تعریف نقش ها در هر الگوی جلسه و تک تک جلسات
 • مدیریت جلسات
  • مدیریت جلسات تعریف شده
  • ایجاد جلسه جدید
  • مدیریت درخواست های حضور در جلسه
  • مدیریت صورتجلسات آماده امضا

 

 


مدیریت خدمات اداری

سامانه مدیریت خدمات اداری به منظور مدیریت کلیه خدمات اداری کارکنان دانشگاه، طراحی و پیاده سازی شده است.خدمات مورد نظر به شرح زیر است

 

ويژگي‌ها

 • مدیریت درخواست های خروج از کشور
 • سامانه تصمیم یار
 • شکوفه های دانشگاه
  • مدیریت فرم های ارسال شده
  • گزارش فرم های رسیده
 • مدیریت پیام های اداری
 • مدیریت درخواست های دانلود
 • مدیریت و امتیاز دهی فرم های رسیده پژوهشی کارکنان
 • مدیریت مصارف انرژی
  • مدیریت ثبت کنتور
  • مدیریت کارکرد کنتور
  • گزارش کارکرد
 • مدیریت بیمه تکمیلی
  • مدیریت درخواست های بیمه تکمیلی
  • ثبت درخواست بیمه برای افراد
  • گزارش بیمه تکمیلی در قالب فرمت بیمه و گزارش آماری
 • مدیریت ماموریت های ارسالی
 • مرکز رفاهی
  • مدیریت سفارشات
  • تعریف نوع غذا با تعیین قیمت و برنامه
  • گزارش سفارشات
 • تسهیلات
  • تعریف تسهیلات
  • ثبت درخواست تسهیلات
  • مدیریت درخواست های ثبت شده
  • گزارش تسهیلات
 • مدیریت اسناد حقوقی
  • مکان ثبت اسناد حقوقی در پنج نوع
  • امکان ثبت، ویرایش و حذف چندین لایحه برای یک سند
  • امکان ویرایش و حذف اسناد ثبت شده قبلی
 • آیین نامه ها و مقررات
  • مدیریت آیین نامه ها و مقررات موجود
  • بررسی درخواست مقررات

 


مدیریت پرتال خدمات

سامانه به منظور مدیریت برخی از خدمات اداری ارائه شده به کارکنان طراحی و پیاده سازی شده است این خدمات از قرار زیر است.

ويژگي‌ها

 • خدمات هتلینگ(مهمانسراها)
  • امکان تعریف انواع سوئیت و هزینه مربوط به هر سوئیت برای کارمندان و عام
  • امکان مدیریت زمان های پیک رزرو
  • امکان تعریف انواع کسورات لغو
  • مدیریت تجهیزات
  • مدیریت درخواست های ثبت شده
  • امکان کنسلی درخواست
  • مدیریت کنسلی ها
  • ثبت خسارت های وارده به سوییت ها
  • مدیریت خسارت های ثبت شده
  • امکان گزارش گیری از رزروها، وضعیت سوئیت ها، هزینه درخواست ها
 • خدمات آزمایشگاهی
  • امکان ثبت درخواست و پیگیری درخواست استفاده از دستگاه‌های آزمایشگاه‌ها از خارج و داخل دانشگاه
  • امکان پرداخت هزینه و یا کسر از اعتبار پژوهه عضو هیات علمی
  • امکان زمان‌بندی استفاده از خدمات
  • دریافت فایل نتیجه آزمایش
  • امکان ثبت، ویرایش و حذف آزمایشگاه
  • امکان تعریف دستگاه، خدمات، هزینه و زمان‌بندی مربوط به هر دستگاه
  • امکان مدیریت درخواست‌های ارسالی
  • امکان بررسی درخواست‌های قبلی
  • امکان گزارش‌گیری از اعتبارات پژوهه تایید شده
  • امکان گزارش گیری از خدمات آزمایشگاهی صورت گرفته برای افراد خارج از دانشگاه
 • خدمات اختراع
  • امکان ثبت اختراع و پی گیری درخواست های قبلی
  • امکان بررسی و مدیریت درخواست ها
  • امکان گزارش گیری عملکرد درخواست ها
  • امکان گزارش گیری عملکرد داوران
 • سفارش کتاب
  • امکان ثبت درخواست تهیه کتاب
  • مدیریت نمایندگان گروه و کاربران
  • مدیریت درخواست ها
 • مدیریت سیستم ها محاسباتی
  • امکان ثبت و پی گیری درخواست برای استفاده از سیستم های محاسباتی با مشخصات مد نظر
  • مدیریت درخواست ها و درخواست های تمدید و تقاضا های تایید نشده
  • مدیریت وضعیت سیستم های جاری
  • مدیریت سیستم های زیر بار
  • ثبت مشخصات سخت افزاری
  • ثبت اطلاعات کاربران سابق و میهمان
  • مدیریت یادداشت ها
  • گزارش آمار کلی،میانگین انتظار در صف و ...

 


کنترل تردد

به منظور کنترل تردد در دانشگاه و ثبت و مدیریت بازه‌های زمانی در قالب رویدادهای مختلف، این سامانه پیاده سازی شده است. هر بازه زمانی مورد نظر در قالب یک رویداد، در این سامانه تعریف می شود. کارمندان، دانشجویان و افراد متفرقه می توانند برای تردد در دانشگاه در این بازه ها درخواست ثبت نمایند.

 

ويژگي‌ها

 • امکان ثبت، ویرایش و حذف رویداد با بازه زمانی
 • امکان ثبت، ویرایش و حذف استثنا در رویدادها
 • امکان ثبت درخواست تردد برای شاغلان فاقد کارت، پیمانکاران ساختمانی، رانندگان حمل مواد ساختمانی
 • امکان ثبت درخواست تردد برای کارمندان، دانشجویان و افراد متفرقه خارج از فرآیند
 • امکان ثبت درخواست به صورت فردی یا گروهی از طریق فایل اکسل، برای کارکنان و دانشجویان علومپزشکی، جهاد دانشگاهی، و دانشجویان خارجی
 • امکان بررسی سابقه درخواست‌های ثبت شده

 

 


آموزش کارکنان

سامانه به منظور ثبت و مدیریت دوره های آموزشی کارکنان، همچنین ارایه مدارک پایان دوره طراحی و پیاده سازی شده است.

ويژگي‌ها

 • امکان ایجاد و ویرایش فهرست محل کلاس ها، اساتید، دروس و پیش نیاز و هم نیاز دروس
 • امکان تعریف و ویرایش دوره های آموزشی، قوانین هر دوره، سرفصل دوره
 • امکان ثبت نام افراد برای هر دوره
 • امکان ثبت حضور و غیاب افراد، ثبت نمره و وضعیت کیفی دوره
 • امکان ثبت و بررسی اعتراضات
 • امکان ثبت و بررسی هزینه هر دوره
 • برگزاری نظرسنجی با ایجاد فرم های نظرسنجی، مشاهده نتایج و تحلیل آنها
 • صدور گواهینامه دوره یا کارگاه به صورت گروهی یا فردی
 • صدور گواهینامه ویژه اساتید
 • صدور گواهینامه همایش ها و دوره های مجازی
 • مجموعه گزارشات آماری و تفضیلی مربوط به افراد، اساتید، دوره ها و گواهینامه ها
 • گزارش عملکرد واحد آموزش

حقوق و دستمزد

سامانه به منظور مدیریت پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان دانشگاه، طراحی و پیاده سازی شده است.

ويژگي‌ها

 • مدیریت اسناد سازمانی مربوط به هر شخص
  • ایجاد وام ها، کسورات، مزایا
 • مدیریت اسناد فرآیندهای سازمانی
  • مدیریت لیست کسورات، مزایا،ماموریت ها، اضافه کار، وام ها
  • مدیریت تایید بیمه تکمیلی برای درج در حقوق
  • تایید و بررسی اضافه کار و کمک هزینه مهد کودک
  • مدیریت کنسلی مرکز رفاهی
 • مدیریت اطلاعات کارکنان
  • مدیریت اطلاعات پایه کارکنان و کفالت بستگان
 • مدیریت احکام و دیون و حقوق
 • مدیریت جدول مالیاتی و پارامتر های حقوقی
 • مدیریت اطلاعات پایه
  • مدیریت اقلام کسری و مراکز هزینه اقلام کسری و اولویت اقلام
  • مدیریت مراکز هزینه
  • مدیریت انواع اقلام حقوقی
  • مدیریت استانها شهر ها و بانک ها
 • تهیه دیسکت بانکها
 • انواع گزارشات تفضیلی، آماری و کنترلی، گزارش حقوق و مزایا

 


قراردادها و مناقصات

سامانه به منظور ثبت و مدیریت کلیه قراردادها و مناقصات در واحد های مختلف دانشگاه، طراحی و پیاده سازی شده است.

ويژگي‌ها

 • امکان ثبت الگوی قرارداد به صورت درآمدی و هزینه ای
 • مدیریت قراردادها و مناقصات با انواع معامله به صورت استعلامی،مناقصه و قراردادی
 • امکان ثبت استعلام از تامین کنندگان
 • سینک شدن با سیستم خرید برای استفاده از اطلاعات مورد نیاز

 


حضور و غیاب

سامانه به منظور ثبت و مدیریت ساعات ورود و خروج،غیبت و حضور، مرخصی ها و مموریت های کارکنان و مدیریت تردد افراد در دانشگاه، طراحی و پیاده سازی شده است.در این سامانه تمام محاسبات مربوط به موارد ذکر شده به صورت خودکار انجام شده و برای درج در فیش حقوقی افراد برای سامانه حقوق و دستمزد ارسال می شود. همچنین گزارش کلی از این موارد برای تصمیم گیری مدیران فراهم آمده است. همچنین امکان مدیریت مرخصی برای اعضای هیات علمی وجود دارد.

ويژگي‌ها

 • مدیریت اضافه کار و گزارش گیری از اضافه کارها
 • عملیات پایه
  • امکان ثبت مشخصات افراد
  • امکان تعریف گروه های کاری ،تقویم کاری، انواع کاری
  • امکان تعریف دستگاه های کارتخوان
  • مدیریت گروه ها و مکان افراد
 • مدیریت مرخصی ها
  • ثبت و مدیریت مرخصی روزانه، ساعتی و شیفتی
  • ثبت مانده مرخصی ها
  • امکان تبدیل غیبت به مرخصی به صورت انفرادی و گروهی
  • مدیریت مرخصی های استعلاجی
  • ثبت بازخرید مرخصی کارمندان
  • ثبت و بررسی مانده مرخصی،تایید و صدور احکام مانده مرخصی
 • مدیریریت ماموریت ها
  • مدیریت ماموریت ساعتی و روزانه به صورت فردی و گروهی
  • گزارش گیری از ماموریت ها
 • مدیریت ورود و خروج
  • ثبت و ویرایش ورود و خروج
  • تعیین وضعیت غیبت ها
  • تغییر زمان ثبت شده به صورت فردی یا گروهی
 • مدیریت حضور و غیاب انتظامات
  • پرسنل انتظامات به دلیل متفاوت بودن ساعات کاری به صورت جداگانه مدیریت می شوند.
 • کنترل و مدیریت تردد افراد در بازه های زمانی خاص
 • کنترل و مدیریت تردد خودرو در باز های زمانی خاص مانند ایام تعطیل
 • ثبت و مدیریت مرخصی برای اعضای هیات علمی براساس نوع استخدامی ایشان
 • تمامی محاسبات مربوط به حضور و غیاب، مرخصی، اضافه کار و ... برای
 • مجموعه کامل از گزارشات تفضیلی و آماری از بخشهای شرح داده شده

مدیریت پیامک

سامانه به منظور مدیریت شماره ها و پنل های ارسال و دریافت پیامک در دانشگاه طراحی و پیاده سازی شده است.

ويژگي‌ها

 • امکان تعریف وب سرویس و خطوط پیامک
 • مدیریت سطح دسترسی افراد به خطوط
 • تعریف و مدیریت گروه های ارسال پیامک
 • محاسبه صورتحساب
 • امکان ارسال پیامک از خط مورد نظر به فرد یا گروه مورد نظر
 • امکان مدیریت پیامک های ارسیالی یا ارسال نشده
 • مدیریت پیامک های دریافتی
 • تعریف و مدیریت گروه های دریافت نمابر

کنترل تردد خودرو

سامانه به منظور مدیریت تردد خودرو ها، صدور و مدیریت برچسب تردد خودرو و مدیریت عبور و مرور درب ها و استفاده از پارکینگ ها در سطح دانشگاه پیاده سازی شده است.

ويژگي‌ها

 • مدیریت برچسب تردد خودرو
  • مدیریت درخواست پرسنل و دانشجویان
  • ثبت درخواست برای بازنشستگان و غیره
  • مدیریت هزینه های برچسب
  • مدیریت مدارک مورد نیاز
  • مدیریت درخواست های علوم پزشکی
  • مجموعه گزارشات آماری و تفضیلی
  • ارسال پیغام برچسب چاپ شده
 • مدیریت تردد خودرو
  • مدیریت اطلاعات درب ها
  • مدریریت اطلاعات کارت های موقت
  • نوع و رنگ خودرو
  • ثبت ورود و خروج خودرو
  • گزارش تردد
 • مدیریت پارکینگ ها
  • تعریف پارکینگ
 • کنترل دسترسی به درب ها

تخلفات

 

سامانه به منظور مدیریت تخلفات کارکنان دانشگاه پیاده سازی شده است.

ويژگي‌ها

 • مدیریت اطلاعات گزارش دهندگان
 • مدیریت الکترونیکی موضوع تخلف
 • مدیریت الکترونیکی ثبت تخلف
 • گزارش تخلف

تعمیرات و پشتیبانی

ويژگي‌ها

 • مدیریت اطلاعات شناسنامه ای رایانه ها شامل درج ، ویرایش و حذف اطلاعات
 • مدیریت شناسنامه تجهیزات
 • مدیریت الکترونیکی تعمیرات
  • مدیریت الکترونیکی درخواست تعمیر
  • صدور رسید
  • چاپ فرم تعمیرات
  • مدیریت ترخیص
  • لغو پایان تعمیرات
  • آماده ترخیص

 

مالی

ويژگي‌ها

 • مدیریت الکترونیکی عملیات کاربر
  • مدیریت دسترسی ماژولها
  • مدیریت واحدهای کاربران
  • تعیین دوره مالی فعال
  • مدیریت پیام های سیستم
 • مدیریت اطلاعات پایه حسابداری
  • مدیریت فرایندها
  • مدیریت رویدادهای مالی
  • مدیریت مراکز هزینه
  • کدینگ حساب تعهدی
  • گروههای حساب تعهدی
  • مدیریت حسابهای تفصیلی
  • مدیریت طبقه بندی کالا و اموال
  • گروه های حساب خدمات
 • مدیریت اطلاعات پایه متمرکز
  • مدیریت شرح برگه
  • مدیریت شرح حواله
  • مدیریت بانک ها
  • مدیریت دوره های مالی
  • مدیریت کد حساب
  • مدیریت کد اعتبار
  • مدیریت کد مرکز هزینه
  • مدیریت بدهکاران
  • تعریف اجزای کد حساب
  • تعریف اجزای کد اعتبار
  • تعریف اجزای کد مرکزهزینه
 • اطلاعات پایه واحدها
  • مدیریت حسابهای متقابل
  • مدیریت حسابهای موقت
  • مدیریت حسابهای پشتیبان
  • مدیریت تعریف منابع و مصارف
  • حسابهای منابع و مصارف
 • عملیات سند حسابداری
  • صدور سند حسابداری در امور مالی
  • مدیریت تراز افتتاحیه- تراز اختتامیه
  • مدیریت مغایرت بانکی
  • ثبت سابقه چکها
  • صدور چک تجمیعی
  • مغایرت بانکی تعهدی
  • مدیریت فرایندهای متمرکز
  • تجمیع چک تعهدی
 • تخصیص و اعتبار
  • تخصیص و تعهد اسناد واریزی
  • تخصیص و تعهد - تعهدی
  • مدیریت شرح اعتبار
  • تخصیص اعتبار گروهی
  • مدیریت بودجه ریزی
  • دریافت بودجه ریزی
  • درخواست تخصیص
  • مدیریت انتقال مانده ها
  • مدیریت منابع وصولی
 • عملیات حواله
  • مدیریت تایید پژوهشی
  • مدیریت تایید رسیدگی
  • مدیریت تایید اعتبارات
  • مدیریت تایید مدیریت مالی
  • مدیریت تایید دفترداری
  • مدیریت تایید بایگانی
  • تحویل حواله به رسیدگی
  • مدیریت حواله ها
  • مدیریت آمار حواله ها
 • ارتباط با سایر سیستم ها
  • حقوق و دستمزد
  • خرید متمرکز
  • پژوهشی
  • کارگزینی
 • گردش اسناد تعهدی
  • مدیریت شناسه ها و اسناد
  • بررسی پژوهشی و رسیدگی و اعتبارات
  • صدور سند پرداخت
  • صدور سند پرداخت واحد
  • بررسی مدیر مالی
  • بررسی بایگانی دفترداری
 • عملیات بستن حسابها
  • تعریف حسابهای رابط تعهدی
  • تعریف حسابهای موقت تعهدی
  • افتتاحیه حسابها
  • بستن حسابها
  • گزارش سناما
 • عملیات خزانه داری
  • مدیریت عواید واحدها
  • مدیریت پرداخت های نقدی
  • مدیریت اعلام عواید

 


آنتی ویروس

ويژگي‌ها

 • مدیریت الکترونیکی تعریف انتی ویروسها
 • مدیریت الکترونیکی فعال سازی انتی ویروسها
 • مدیریت الکترونیکی تعیین افراد با شرایط خاص
 • مدیریت زمان بندی درخواستها
 • مدیریت الکترونیکی عملیات روزانه
  • مدیریت الکترونیکی ثبت درخواستها به تفکیک اساتید، کارکنان ، دانشجویان و واحدها

 

 


 

معرفی نامه وام(کارکنان)

ويژگي‌ها

 • مدیریت الکترونیکی درخواست وام شامل ایجاد ، ویرایش حذف فرم
 • مدیریت تعریف شرایط
  • مدیریت سقف دریافت معرفی
  • مدیریت اخطارهای ارسالی بانك
  • مدیریت پارامترهای حقوق و مزایا
 • مدیریت ورود اخطار ارسالی بانك
 • مدیریت افزایش سقف
 • مدیریت ورود درخواست افزایش
 • مدیریت حذف اخطار بانك
 • مدیریت حذف سقف افزوده شده

 

بودجه ریزی

سامانه بودجه‌ریزی به منظور مدیریت بودجه اختصاصی برای واحد های مختلف دانشگاه طراحی و ایجاد شده است.

 

ويژگي‌ها

 • مدیریت اطلاعات پایه
  • امکان تعریف و مدیریت اجزای کد حساب،کد حساب، اجزای کد اعتبار، کد اعتبار
  • مدیریت گروه های حساب
  • مدیریت اطلاعات واحد های مصرف کننده
 • مدیریت بودجه و اعتبار
  • مدیریت موافقت نامه ها:پیش بینی هر واحد به ازای زیرگروه هزینه های مشخص شده برای هر سال
  • مدیریت اعتبار مصوب:سقف کل بودجه هر واحد، به ازای برنامه تعیین شده
  • مدیریت درصد منابع سالیانه واحد ها
  • درخواست تخصیص: درخواست اعتبار واحد به ازای زیرگروه تخصیص داده شده
  • تعیین اعتبار عواید:تعیین سقف عواید اختصاصی
  • درخواست اصلاحیه:درخواست تغییر سقف موافقت نامه
 • مجموعه گزارشات آماری و تفضیلی
 • مدیریت پرداخت های متفرقه
 • مدیریت قوانین و مقررات
  • ضوابط اجرایی بودجه
  • زمانبندی مبادله موافقت نامه
 • مجموعه نمونه فرم های مختلف