سيستم پيامك به طور كامل به روزرساني شده  و اشكالات نسخه قبلي برطرف شده است و همچنين با ظاهري كاربر پسند امكان ارسال راحتر پيامك فراهم گردید.

از جمله قابليت هاي اعمال شده در اين نسخه ميتوان به موارد زير اشاره كرد:

  • جلوگيري از افزودن شماره نادرست از طريق سايرين
  • افزايش امنيت نام كاربري و رمز عبور مربوط به سامانه
  • جهت افزايش امنيت در قسمت سطح دسترسي تاريخ پايان دسترسي كاربران تنظيم مي شود تا از ارسال پيامك توسط افرادي كه دوره فعاليت آنها به پايان رسيده است جلوگيري شود
  • جهت سهولت در ارسال پيامك در قسمت مديريت ارسال پيامك امكان ارسال پيام براي پرسنل دانشگاه دانشجويان و سايرين فراهم گرديده است. كاربران ميتوانند با انتخاب دسته بندي مورد نظر پيامك ارسال نمايند
  • امكان گزارش گيري و جستجو در بين تمامي پيام ها تعبيه شده است و قابليت دريافت فايل به صورت exel نيز فراهم گرديده
  • امكان مشاهده پيامك هاي ارسال نشده و علت آن
  • امكان مشاهده پيامك هاي دريافتي
  • بازنويسي صفحات با ساختار MVC
  • استفاده از API جهت افزايش امنيت اطلاعات

sms sadaf