طی چند هفته گذشته با همکاری و همدلی همکاران مرکز فاوا دیوار فرهنگی و آکواریوم به نمای داخلی ساختمان مرکز فاوا اضافه شد. این امکانات با کمترین هزینه جهت زیبا سازی و رفاه حال کارکنان و مراجعه کنندگان محترم راه اندازی گردید.

photo 2024 02 17 10 06 46

photo 2024 02 17 10 06 35

photo 2024 02 17 10 06 39

photo 2024 02 07 12 01 12

photo 2024 02 07 12 01 12

 +photo 2024 02 05 13 04 261000076346