پروژه MIS دانشگاه فردوسی از سال 95 آغاز شد. پیشنهاده این پروژه به کارفرمایی معاون برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه تهیه و در شورای فاوای دانشگاه بررسی و به تصویب رسید. در سال 96 مجددا این پروژه و ادامه آن در شورای فاوای دانشگاه بررسی و به تصویب رسید. در حال حاضر پیاده سازی زیر ساختهای فنی این سامانه به اتمام رسیده و در مرحله نگهداری و استقرار می­باشد. البته اطلاق اصطلاح پروژه به MIS به دلیل ماهیت آن چندان صحیح نیست زیرا MIS در یک سازمان جزئی اساسی در برنامه ریزی و مدیریت است و با توجه به پویایی نیازمندی ها اطلاعاتی بایستی همواره بروزرسانی شود و از این نظر بیشتر می­توان آن را یک تشکیلات یا فرآیند سازمانی دانست.

امکانات:

  • دانشگاه در یک نگاه: اطلاعات تجمیعی از مهمترین موضوعات دانشگاه بر اساس قالب ارائه شده برای هیات امنا
  • رصد اهداف دانشگاه: مشاهده اهداف دانشگاه و شاخص­های مرتبط با هر هدف بر اساس سند برنامه راهبردی
  • رصد فرآیندهای دانشگاه: مشاهده نقشه فرآیندی دانشگاه و شاخص­های مرتبط با هر فعالیت
  • گزارشات عمومی: امکان مشاهده گزارشات مربوط به مضوعات مهم به تفکیک حوزه های اصلی و فرعی دانشگاه
  • محاسبه و ارائه شاخص­های مورد نیاز برای ارزیابی عملکرد دانشگاه
  • در هر گزارش تحلیلی امکان مشاهده موضوع مورد بررسی از ابعاد مختلف با فیلترهای عمودی و افقی
  • مشاهده گزارشات در قالبهای شکلی گوناگون (جدولی، نمودارهای کیکی، میله­ای، پارتو، رادار و ...)
  • امکان دریافت اطلاعات حاصل از اجرای گزارشات تحلیل به قالب فایل اکسل برای بارگزاری در سایر سیستمهای تحلیل آماری
  • امکان ارسال گزارشات خودکار به صورت نامه­ در سامانه مکاتبات
  • امکان ساخت داشبور مدیریتی (انتخاب گزارشات پر کاربرد و مهم در یک صفحه) توسط هر یک از مدیران به صورت شخصی

ساختار اجرایی پروژه MIS

بالاترین نهاد در سازمان اجرایی، کمیته راهبری MIS با عضویت معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه و مدیران واحدهای این معاونت و چند فرد حقیقی خبره در موضوع است که بر اجرای پروژه نظارت داشته و سیاست گزاری های کلان در این پروژه را انجام می دهند. در کنار کمیته راهبری، برای تمامی معاونتهای دانشگاه یک کمیته به ریاست معاونت مربوطه تشکیل شد که اعضای این کمیته ها علاوه بر رئیس شامل مدیر اجرایی پروژه، مسوول تحلیل و استقرار، کارشناسان فاوا و فرآینهای مربوط به حوزه هستند. بنا بر تشخیص رئیس کمیته کارشناسان دیگری نیز ممکن است به جلسات کمیته دعوت شوند. کار اصلی این کمیته ها کمک به معاونت مربوطه در شناسایی نیازمندی های اطلاعاتی بر مبنای یک روش شناسی ترکیبی است.

 

فرآیند انجام پروژه MIS و فعالیتهای مرتبط با آن

 

 

 

دریافت فایل معرفی

pdf icon