اخبار

2016-11-06-10-38-50دامنه رایانامه‌های دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به mail.um.ac.ir@ تغییر کرد.بنا بر مصوبه شوراي فاوا دانشگاه فردوسي مشهد و از تاريخ 9/8/1395 دامنه...
2016-11-05-04-29-29مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد جهت انجام پروژه‌های نرم‌افزاری و راهبری بانک‌های اطلاعاتی از متخصصان مهندسی کامپیوتر دعوت به همکاری...
2016-10-31-07-03-12نشست سیاست‌گذاری مناطق فاوا وزارت علوم، تحقیات و فناوری با حضور آقای دکتر معینی، مدیرکل تحول اداری و فناوری اطلاعات وزارت عتف و دبیران مناطق 10 گانه فاوا...
gnafآقاي دكتر محسن كاهاني، استاد گروه مهندسي كامپيوتر و رئيس مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسي مشهد به عضويت كميته تخصصي استاني طرح نشاني...
2016-03-06-06-14-43دانشگاه فردوسي مشهد در هشتمين دوره جشنواره وب ايران موفق به كسب رتبه برگزيده در بخش «دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي آموزش عالي» شده است. شاخص‌هاي ارزيابي اين...