خبر برگزیده

استقرار سيستم جديد صفحات خانگي

سامانه مديريت صفحات خانگي شخصي اعضاي محترم هيات علمي  به آدرس profs.um.ac.ir  آماده بهره برداري مي باشد. عضو محترم هيات علمي مي تواند با مراجعه به آدرس نسبت به مديريت و به روزرساني صفحه شخصي خود اقدام نمايد. شناسه و كلمه عبور، مشابه پرتال مي باشد.  راهنماي استفاده از سامانه در صفحه ابتدايي به آدرس https://profs.um.ac.ir/page/help  قرار گرفته...

نمودار مصرف اینترنت دانشگاه

گزارش نموداری از اقدامات مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در دی ۱۴۰۰

140010