خبر برگزیده

طراحي و راه اندازي زيرسامانه كارت واكسيناسيون

به منظور ثبت اطلاعات کارت واکسیناسیون دانشگاهیان این قسمت طراحی و پیاده سازی شده است. کارمندان، اساتید و دانشجویان از طریق پرتال پویا و با استفاده از سامانه دریافت کارت واکسن وزارت بهداشت، می توانند اطلاعات واکسیناسیون خود را ثبت نمایند.

نمودار مصرف اینترنت دانشگاه

گزارش نموداری از اقدامات مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در آبان۱۴۰۰

mordad1400