سامانه اطلاعات علمی دانشگاه (ساعد)

سامانه پژوهشی به منظور مدیریت و انجام الکترونیکی فعالیت های پژوهشی اساتید ایجاد شده است.

ويژگي‌ها

 • مدیریت کامل مقالات اعضای هیات علمی(استخراج آنلاین مقالات از پایگاه های جهانی مرتبط)
  • مدیریت محاسبه امتیاز مقاله در سایر فرم های پژوهشی(پژوه، فرصت، ترفیع، ارتقا)
 • مدیریت کامل طرح های پژوهشی (در قالب طرح های 1و2و3)از ایجاد اولیه طرح تا خاتمه نهایی طرح
  • مدیریت هزینه های طرح
  • مدیریت الکترونیکی مجریان
  • مدیریت پرداخت های مجریان طرح تحت قالب آموزانه
  • مدیریت درخواست های تغییر در طرح های جاری
 • مدیریت الکترونیکی شرکت در مجامع علمی خارجی و داخلی
 • مدیریت الکترونیکی پرداخت طرح تشویق مقالات(از درخواست اولیه استاد تا پرداخت نهایی)
 • مدیریت الکترونیکی استفاده فرصت مطالعاتی
 • مدیریت الکترونیکی طرح پژوهشی برون دانشگاهی شامل ثبت قرارداد اولیه ، ارزیابی کامل طرح تا صدور کارنامه
 • مدیریت پرداخت ها و دریافت ها الکترونیکی نشریات
 • مدیریت نشریات علمی منطبق با آخرین تغییرات لیست های معتبر جهانی(JCR/Scopus)
 • مدیریت همایش های برگزار شده در سطح دانشگاه
 • مدیریت ظرفیت پایان نامه /رساله عضو هیات علمی مبتنی بر پژوه سالیانه (ازابتدای هدایت دانشجو و تخصیص ظرفیت تا خاتمه طرح و آزاد شدن ظرفیت)
  • محاسبه امتیاز پژوهه اعضای هیات
  • مدیریت درخواست های خروج پایان نامه/رساله اعضای هیات علمی
  • مدیریت اعطای ظرفیت های تشویقی به اعضای هیات علمی
 • مدیریت پژوهه : مدیریت کامل فعالیت های پژوهشی سالیانه اعضای هیات علمی تحت عنوان پژوهه شامل اطلاعات مقالات ، اختراعات، آثار بدیع، طرح های پژوهشی برون دانشگاهی(تالیف/ترجمه) از ارسال اولیه استاد تا تایید نهایی معاونت پژوهشی دانشگاه
  • محاسبه امتیاز پژوهه اعضای هیات علمی در قالب پژوهه الف، ب و ج
  • محاسبه اعتبار پژوهه الف، ب و ج
  • رتبه بندی اساتید در پژوهه ها
 • اعتبار پژوهه : مدیریت هزینه کرد مجاز اعضای هیات علمی از اعتبار پژوهه سالیانه بر اساس آیین نامه های مربوطه شامل مدیریت مانده اعتبار مدیریت بلاک اعتبار مدیریت درخواست های اعتبار(از درخواست اولیه استاد تا تایید معاون پژوهشی دانشگاه و ارسال به سامانه مالی و پرداخت نهایی)
 • مدیریت اختراعات و اکتشافات
 • مدیریت آثار بدیع و ارزنده هنری
 • مدیریت ترجمه کامل مقلات علمی
 • مدیریت کرسی های نظریه پردازی
 • مدیریت مستندات تجربی
 • مدیریت حوزه های تخصصی دانشگاه
 • مدیریت جوایز علمی و تشویق ها و تقدیر ها
 • مدیریت اساتید دارای زمینه های تخصصی و پژوهشی
 • مدیریت سخنرانی های علمی
 • مدیریت کتاب ها
 • مدیریت واحدهای پژوهشی و قطب های علمی دانشگاه

سامانه یکپارچه مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه (سیماد)

به منظور انجام الکترونیکی فعالیت های کتابخانه ای دانشگاه فردوسی این سامانه ایجادشده است.

ويژگي‌ها

 • امکان تعریف لیست های پیشنهادی جهت سهولت در سفارش دهی
 • امکان تعریف چرخه مورد نیاز برای سفارشات(دارای امکان حذف و افزودن افراد حسب موضوع)
 • امکان مدیریت ناشران و کارگزاران
 • چرخه کامل ثبت یک کتاب
  • صدور قبض انبار
  • ارسال/برگشت کتاب به/از بخش فنی
  • ارسال/برگشت کتاب به/از بخش فهرست نویسی
 • فهرست نویسی
  • بانک اطلاعات کامل مشاهیر ، مستند موضوعی ، مستند توصیفی
  • ثبت کامل موجودیت فیزیکی از یک کتاب شامل باردکد ،شماره ثبت ،محل نگهداری و ...
 • مدیریت کامل تنطیمات واحد فهرست نویسی شامل:
  • شناسه های فهرست نویسان و تعیین سطح دسترسی هر کس
  • پالایش اطلاعات ثبت شده مشاهیر ،موضوعی و غیره جهت اصلاح و ادغام رکوردها
 • مدیریت منابع جستجو :امکان تعریف منابع خارجی جهت جستجوی کتاب مانند کتابخانه ملی و کتابخانه کنگره
 • مدیریت کامل اعضای کتابخانه شامل اعضای داخل دانشگاه فردوسی و اعضای برون دانشگاهی
  • امکان تعریف مجوزهای متنوع استفاده اعضااز خدمات و انتساب آن به گروه اعضای مجاز
  • فعال/غیرفعال سازی اعضا
 • مدیریت الکترونیکی امانت یک سند از امانت تا بازگشت
  • امکان تمدید
  • رزرو سند در امانت
  • محاسبه جریمه دیر کرد و امکان پرداخت جریمه آنلاین توسط اعضا
  • امکان ارسال پیام اطلاع رسانی به اعضا جهت یادد آوری زمان بازگشت سند
  • تعریف گروه های مجوزی متنوع جهت امانت شامل حداکثر کل امانات، حداکثر روز امانت، تعداد دفعات تمدید، حداکثر تعداد و مدت رزرو و ...
 • امکان تعریف مجموعه ها مانند صحافی،نفیس،خطی، و چاپی
 • مدیریت الکترونیکی پایان نامه
  • فرایند تایید پایان نامه دانشجو شامل:
  • تایید فایل الکترونیکی و نسخه چاپی
  • تعیین و استخراج بوک مارک های فایل پایان نامه
  • تنظیمات نمایش بوک مارک
  • آرشیو پایان نامه
  • مدیریت کامل پایان نامه های دانشجویی از لحظه اعلام خاتمه طرح پژوهشی توسط معاونت پژوهشی
 • امانت پایان نامه : فراهم کردن متن پایان نامه ها جهت مطالعه در سالن مطالعه کتابخانه مرکزی و یا دانلود متن پایان نامه از طریق سامانه پویا
 • تعریف گروه های مجوزی متنوع جهت دسترسی به فایل پایان نامه ها شامل حداکثر تعداد امانت یک پایان نامه خاص و حداکثر تعداد امانت پایان نامه در هفته
 • مدیریت منابع دیداری و شنیداری کتابخانه
 • مدیریت نشریات شامل مدیریت نوع نشریه ،ترتیب نشر و ....
 • مدیریت فرایند قفسه خوانی کتابخانه
  • تعریف گروه ها و دوره های شلف خوانی
  • تعریف رده کتاب در هر گروه
  • تعریف اعضای گروه
  • ثبت وضعیت های اشکال ،صحافی و یا وجین برای هر کتاب در حین شلف خوانی
  • تعریف کتاب های کم استفاده شده در حین شلف خوانی
  • گزارش جامع بر اساس وضعیت کتاب های شمارش شده/نشده و ...
 • گزارش جامع سامانه سیماد شامل گزارش گیری بر روی اعضا اسناد رخ داد های استاد(امانت، بازگشت، رزرو، مطالعه)
 • رخ داد های اعضا با امکان ایجاد گزارش سازی حسب نیاز کاربر

سامانه هیات نظارت و ارزیابی استان

مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه های استان.

ويژگي‌ها

 • فرایند بازدید شامل:
  • طرح بازدیدهای گزارش شده در کارگروه ها
  • طرح بازدید ها در جلسات هیات نظارت
  • ثبت صورتجلسه نهایی برای هر دانشگاه
  • ثبت بازدید شامل : تاریخ بازدید ،اعضای بازدید، دانشگاه مورد بازدید
  • ارسال نامه های هماهنگی برای اعضای بازدید
  • فرایند تایید احکام بازدید کنندگان از کارشناس هیات نظارت تا رییس هیات نظارت
  • امکان مشاهده احکام صادره برای افراد
  • امکان بارگذاری گزارش بازدید توسط کارشناس مسيول
  • امکان تایید و یا رد گزارش ارسال شده توسط کارشناس و یا دبیر هیات
  • مدیریت جلسات هیات شامل کارگروه های تخصصی و یا جلسه هیات نظارت
 • ثبت گزارشات ابلاغ شده به موسسات بازدید شده و پاسخ دریافت شده
 • فرایند الکترونیکی ثبت نام از علاقه مندان برای شرکت در بازدید ها شامل:
  • ثبت روز و ساعت آزاد جهت شرکت در بازدید
  • ثبت افراد متفرقه جهت همکاری در بازدید ها