سامانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد (سدف) که از جامع‌ترین سامانه‌های دانشگاهی است در بیش از 50 دانشگاه و موسسه آموزش عالی کشور بهره‌برداری می‌شود.

سدف شامل بیش از 60 سامانه است که با یکدیگر یکپارچه بوده و فرآیندهای مختلف یک دانشگاه را در حوزه های آموزش، پژوهش، اداری، مالی، دانشجویی و فرهنگی، به صورت الکترونیکی پشتیبانی می کنند.

از نظر اندازه های نرم افزار این مجموعه یکپارچه در حوزه آموزش عالی ایران بی نظیر است (بیش از 4 میلیون خط کد و مدل داده ای شامل بیش از 3000 جدول و 15000 قلم اطلاعاتی)

طراحی و توسعه سدف از سال 1381 زیر نظر مرکز فاوای دانشگاه فردوسی آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

تعرفه خدمات سدف از طريق شركت‌هاي همكار

پدید آورندگان سدف و پویا

سامانه های سدف:

سامانه های آموزشی

سامانه های پژوهشی

سامانه های فرهنگی -اجتماعی و دانشجویی

سامانه های اداری و مالی

سامانه های برنامه ریزی منابع و حوزه ریاست

سامانه های دانشگاه فردوسی
ردیف سامانه تعداد امکانات
1 امور آموزشی دانشجویان در دانشکده ها 359
2 معاونت دانشجویی 216
3 سامانه اطلاعات علمی دانشگاه (ساعد) 173
4 مالی 166
5 مديريت امور آموزشي 153
6 معاونت فرهنگی و اجتماعی 128
7 امور مالی دانشجویان نوبت دوم 124
8 حضور و غیاب 115
9 سامانه یکپارچه مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه (سیماد) 114
10 پذیرش و ثبت نام 106
11 اموال و انبار(قدیم) 102
12 حقوق و دستمزد 97
13 کارگزینی 93
14 انبار تغذيه 86
15 ارزشیابی دروس 85
16 تغذیه 84
17 نظام پیشنهادها 81
18 آموزش کارکنان 78
19 تربیت بدنی 77
20 ستاد رفاهي 69
21 مدیریت FrameWork 58
22 مرکز مشاوره 57
23 امور ايثارگران 57
24 مدیریت پروژه 56
25 مدیریت پرتال خدمات 56
26 دانش افزایی مدیران 56
27 نشریات 56
28 خرید 55
29 اموال و انبار 54
30 کمیته انضباطی 51
31 اطلاعات پایه 51
32 بودجه ریزی 46
33 حضور و غیاب جدید 46
34 پاسخگویی (پشتیبانی) 42
35 بنیاد دانشگاهی فردوسی 41
36 حق التدریس 38
37 مديريت منابع و اطلاعات 37
38 گزارشات 37
39 تشکیلات سازمانی 35
40 رای گیری الکترونیکی 35
41 ارزشیابی 34
42 دبيرخانه مديريت امور آموزشي 33
43 مدیریت حسابهای کاربری 32
44 کنترل تردد خودرو 32
45 تعميرات و پشتيباني 31
46 مدیریت خدمات اداری 27
47 مدیریت پرداختهای الکترونیکی 26
48 معرفي نامه وام (كارمندان) 25
49 مدیریت VOIP 24
50 هیات نظارت و ارزیابی استان 24
51 اردوهاي دانشجويي 22
52 مرکز رفاهی 21
53 جذب هیات علمی 20
54 مدیریت محصولات کشاورزی 20
55 دانشگاه منتخب استان 20
56 ارزیابی مدیران 19
57 فرمها و پرونده های الکترونیکی 19
58 تحصیلات تکمیلی 19
59 مدیریت اسناد حراست 18
60 صدور كارت دانشجويي 18
61 مدیریت فرایندها 18
62 مدیریت پیامک 18
63 نظارت بر عملیات سدف 17
64 انتظامات 16
65 قراردادها و مناقصات 15
66 وب سرویس های تبادل اطلاعات 12
67 مدیریت جلسات 12
68 آنتی ویروس 11
69 ارزیابی صلاحیت عمومی کارکنان 10
70 رفاهی ومالی 10
71 صدور كارت كارکنان 8
72 مرکز رفاهی شمال 8
73 حراست 8
74 مدیریت VOIP(جدید) 7
75 تخلفات 6
76 مدیریت اسناد دانشگاه 6
77 کارنمای جامع اعضای هیات علمی 6
78 مدیریت بانک اطلاعاتی 4
79 گزارش حراست 2
80 تشکیلات سازمانی جدید 2
81 فرم ساز پیشرفته 1
82 سامانه هوشمند برنامه ریزی آموزشی (سهبا) 0
83 حق الزحمه آزمون ها 0

 

فهرست دانشگاه هایی که از سیستم سدف استفاده می کنند

وب سایت

نام دانشگاه

www.asrar.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی اسرار

sirjantech.ac.ir

دانشگاه صنعتی سیرجان

www.shandiz.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی شاندیز

www.khi.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی خاوران

www.feiz.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی

razaviac.razavi.ir

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

baharan.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی بهاران

www.hakimtoos.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی حکیم طوس

www.hsu.ac.ir

دانشگاه حکیم سبزواری

www.naeini.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی علامه نائینی

www.kashmar.ac.ir

مرکز آموزش عالی کاشمر (ویژه پسران)

www.esfarayen.ac.ir

مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

hri.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد

www.khorasan.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی خراسان

baharihe.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی بهار

www.binaloud.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی بینالود

www.tjamcaas.ac.ir

دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام

parsrazavi.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی پارس رضوی

hu.jz.ac.ir

دانشکده الهیات و معارف اسلامی (هدی)

www.salman.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی سلمان

www.sadjad.ac.ir

دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی صنعتی سجاد

www.toos.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی توس

gonabad.ac.ir

مجتمع آموزش عالی گناباد

attar.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی عطار

www.birjand.ac.ir

دانشگاه بیرجند

www.torbath.ac.ir

دانشگاه تربت حیدریه

khayyam.ac.ir

دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی خیام

www.buqaen.ac.ir

دانشگاه بزرگمهرقائنات

www.sanabad.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی سناباد گلبهار

www.kavian.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی کاویان

imamreza.ac.ir

دانشگاه غیر دولتی-غیر انتفاعی امام رضا

www.shbu.ac.ir

دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی شیخ بهایی

www.ferdowsmashhad.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی فردوس

mahdeelm.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی مهدعلم

www.bou.ac.ir

دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع)

vahdat.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی وحدت تربت جام

www.tabaran.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی تابران

www.sina.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی سینا

www.armanrazavi-ihe.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی آرمان رضوی (ویژه خواهران)

abu.ac.ir

دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السلام تهران

www.ebne-yamin.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی ابن یمین

parsian.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی پارسیان

www.birjandut.ac.ir

دانشگاه صنعتی بیرجند

eshragh.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی اشراق

www.motahar.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی خردگرایان مطهر

www.neyshabur.ac.ir

دانشگاه نیشابور

www.kashanu.ac.ir

دانشگاه کاشان

iuc.ac.ir

دانشگاه بین المللی چابهار