سامانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد (سدف) که از جامع‌ترین سامانه‌های دانشگاهی است در بیش از 50 دانشگاه و موسسه آموزش عالی کشور بهره‌برداری می‌شود.

سدف شامل بیش از 60 سامانه است که با یکدیگر یکپارچه بوده و فرآیندهای مختلف یک دانشگاه را در حوزه های آموزش، پژوهش، اداری، مالی، دانشجویی و فرهنگی، به صورت الکترونیکی پشتیبانی می کنند.

از نظر اندازه های نرم افزار این مجموعه یکپارچه در حوزه آموزش عالی ایران بی نظیر است (بیش از 4 میلیون خط کد و مدل داده ای شامل بیش از 3000 جدول و 15000 قلم اطلاعاتی)

طراحی و توسعه سدف از سال 1381 زیر نظر مرکز فاوای دانشگاه فردوسی آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

پدید آورندگان سدف و پویا

سامانه های سدف:

سامانه های آموزشی

سامانه های پژوهشی

سامانه های فرهنگی -اجتماعی و دانشجویی

سامانه های اداری و مالی

سامانه های برنامه ریزی منابع و حوزه ریاست

سامانه های دانشگاه فردوسی
ردیف سامانه تعداد امکانات تعداد کاربر
1 امور آموزشی دانشجویان در دانشکده ها 359 571
2 معاونت دانشجویی 216 338
3 سامانه اطلاعات علمی دانشگاه (ساعد) 173 162
4 مالی 166 138
5 مديريت امور آموزشي 153 57
6 معاونت فرهنگی و اجتماعی 128 93
7 امور مالی دانشجویان نوبت دوم 124 39
8 حضور و غیاب 115 45
9 سامانه یکپارچه مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه (سیماد) 114 85
10 پذیرش و ثبت نام 106 271
11 اموال و انبار(قدیم) 102 55
12 حقوق و دستمزد 97 78
13 کارگزینی 93 95
14 انبار تغذيه 86 6
15 ارزشیابی دروس 85 16
16 تغذیه 84 25
17 نظام پیشنهادها 81 147
18 آموزش کارکنان 78 39
19 تربیت بدنی 77 36
20 ستاد رفاهي 69 35
21 مدیریت FrameWork 58 32
22 مرکز مشاوره 57 20
23 امور ايثارگران 57 49
24 مدیریت پروژه 56 77
25 مدیریت پرتال خدمات 56 156
26 دانش افزایی مدیران 56 118
27 نشریات 56 12
28 خرید 55 435
29 اموال و انبار 54 66
30 کمیته انضباطی 51 19
31 اطلاعات پایه 51 34
32 بودجه ریزی 46 94
33 حضور و غیاب جدید 46 120
34 پاسخگویی (پشتیبانی) 42 46
35 بنیاد دانشگاهی فردوسی 41 27
36 حق التدریس 38 10
37 مديريت منابع و اطلاعات 37 33
38 گزارشات 37 238
39 تشکیلات سازمانی 35 45
40 رای گیری الکترونیکی 35 45
41 ارزشیابی 34 27
42 دبيرخانه مديريت امور آموزشي 33 59
43 مدیریت حسابهای کاربری 32 35
44 کنترل تردد خودرو 32 34
45 تعميرات و پشتيباني 31 56
46 مدیریت خدمات اداری 27 62
47 مدیریت پرداختهای الکترونیکی 26 36
48 معرفي نامه وام (كارمندان) 25 1
49 مدیریت VOIP 24 23
50 هیات نظارت و ارزیابی استان 24 19
51 اردوهاي دانشجويي 22 13
52 مرکز رفاهی 21 19
53 جذب هیات علمی 20 92
54 مدیریت محصولات کشاورزی 20 8
55 دانشگاه منتخب استان 20 12
56 ارزیابی مدیران 19 4
57 فرمها و پرونده های الکترونیکی 19 24
58 تحصیلات تکمیلی 19 73
59 مدیریت اسناد حراست 18 7
60 صدور كارت دانشجويي 18 13
61 مدیریت فرایندها 18 139
62 مدیریت پیامک 18 173
63 نظارت بر عملیات سدف 17 12
64 انتظامات 16 84
65 قراردادها و مناقصات 15 22
66 وب سرویس های تبادل اطلاعات 12 10
67 مدیریت جلسات 12 21
68 آنتی ویروس 11 6
69 ارزیابی صلاحیت عمومی کارکنان 10 10
70 رفاهی ومالی 10 15
71 صدور كارت كارکنان 8 8
72 مرکز رفاهی شمال 8 4
73 حراست 8 12
74 مدیریت VOIP(جدید) 7 46
75 تخلفات 6 3
76 مدیریت اسناد دانشگاه 6 13
77 کارنمای جامع اعضای هیات علمی 6 17
78 مدیریت بانک اطلاعاتی 4 2
79 گزارش حراست 2 1
80 تشکیلات سازمانی جدید 2 3
81 فرم ساز پیشرفته 1 4
82 سامانه هوشمند برنامه ریزی آموزشی (سهبا) 0 184
83 حق الزحمه آزمون ها 0 2

 

فهرست دانشگاه هایی که از سیستم سدف استفاده می کنند

وب سایت

نام دانشگاه

www.asrar.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی اسرار

sirjantech.ac.ir

دانشگاه صنعتی سیرجان

www.shandiz.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی شاندیز

www.khi.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی خاوران

www.feiz.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی

razaviac.razavi.ir

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

baharan.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی بهاران

www.hakimtoos.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی حکیم طوس

www.hsu.ac.ir

دانشگاه حکیم سبزواری

www.naeini.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی علامه نائینی

www.kashmar.ac.ir

مرکز آموزش عالی کاشمر (ویژه پسران)

www.esfarayen.ac.ir

مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

hri.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد

www.khorasan.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی خراسان

baharihe.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی بهار

www.binaloud.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی بینالود

www.tjamcaas.ac.ir

دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام

parsrazavi.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی پارس رضوی

hu.jz.ac.ir

دانشکده الهیات و معارف اسلامی (هدی)

www.salman.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی سلمان

www.sadjad.ac.ir

دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی صنعتی سجاد

www.toos.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی توس

gonabad.ac.ir

مجتمع آموزش عالی گناباد

attar.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی عطار

www.birjand.ac.ir

دانشگاه بیرجند

www.torbath.ac.ir

دانشگاه تربت حیدریه

khayyam.ac.ir

دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی خیام

www.buqaen.ac.ir

دانشگاه بزرگمهرقائنات

www.sanabad.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی سناباد گلبهار

www.kavian.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی کاویان

imamreza.ac.ir

دانشگاه غیر دولتی-غیر انتفاعی امام رضا

www.shbu.ac.ir

دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی شیخ بهایی

www.ferdowsmashhad.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی فردوس

mahdeelm.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی مهدعلم

www.bou.ac.ir

دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع)

vahdat.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی وحدت تربت جام

www.tabaran.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی تابران

www.sina.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی سینا

www.armanrazavi-ihe.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی آرمان رضوی (ویژه خواهران)

abu.ac.ir

دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السلام تهران

www.ebne-yamin.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی ابن یمین

parsian.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی پارسیان

www.birjandut.ac.ir

دانشگاه صنعتی بیرجند

eshragh.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی اشراق

www.motahar.ac.ir

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی خردگرایان مطهر

www.neyshabur.ac.ir

دانشگاه نیشابور

www.kashanu.ac.ir

دانشگاه کاشان

iuc.ac.ir

دانشگاه بین المللی چابهار