فرم درخواست کارآموزی از مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات


اطلاعات شخصی
اطلاعات تماس

اطلاعات تخصصی


    


حداکثر اندازه آپلود: 30.00 MB

برخی نکات قابل توجه

  • انجام کار مطابق با نظر سرپرست و ارتباط منظم و مرتب با او - لااقل هفته‌ای دوبار - (کارآموزی وقتی به پایان میرسد که پروژه بطور کامل به اتمام رسیده باشد)
  • تهیه نسخه‌های پشتیبان از داده‌ها و کدها روی حافظه جانبی و خارج از هارددیسک رایانه
  • اهتمام به تقویت خصوصیاتی که موجب موفقیت در محیط کار می‌شود. مواردی مثل: پرتلاش بودن، پشتکار، پیگیری، مدیریت خوب تعاملات کاری با افراد، تعقیب کار تا حصول نتیجه و ...
  • رعایت حجاب کامل و شئونات اسلامی
  • اخذ کارت حضور و غیاب از امور عمومی مرکز و ثبت ورود و خروج
  • حضور تمام وقت در محل کار (برای غیبت‌های ضروری از قبل باید درخواست مرخصی - ساعتی یا روزانه - تنظیم شود.)
  • رعایت سایر مقررات اداری مشابه کارکنان

منع استفاده یا افشای غیرمجاز اطلاعات

اینجانب مراتب تعهد و امانتداری خود را نسبت به کلیه اطلاعات و اسرار مربوط به سازمان و اعضای آن ابراز می‌دارم و قبل از هرگونه مشاهده، استفاده، انتشار و افشای آن کسب مجوز خواهم کرد و از بهره‌برداری، مشاهده یا افشای موارد غیر مجاز اکیدا پرهیز خواهم داشت

رعایت ضوابط و مقررات مرکز فاوا و دانشگاه فردوسی مشهد

اینجانب متعهد خواهم بود کلیه شئونات اداری و مقررات مرکز فاوا و دانشگاه (مستندسازی فعالیتها و درج گزارش کار برابر الگوهای مورد تایید سرپرست در سامانه‌های مربوط، نظم و انضباط در محیط کار، حضور به موقع و منظم و ...) را رعایت نمایم.

انصراف