سامانه ملاقات با مدیران به منظور ثبت زمان ملاقات و امکان درخواست ملاقات ایجاد شده است. pdf icon
 ویژگی ها

  • امکان تعریف و تنظیم ملاقات
  • امکان تعریف و تعیین جانشین توسط مدیران
  • امکان درخواست ملاقات توسط دانشجو

attachment 2780