امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از هر چیز نظام آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها را تحت تاثیر قرار داده و راهبردها و روش های آن را دگرگون ساخته است. مرکز فاوا دانشگاه فردوسی مشهد نیز به خصوص در سالی که گذشت به جهت شرایط ویژه کشور و همه گیری کویید-۱۹ سعی کرد روشهای استفاده از خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات را تا حد امکان تسهیل و ارتقاء بخشد.
پیشرفت روزافزون فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی در همه عرصه ها بر کسی پوشیده نیست. اداره زیرساخت شبکه و داده مرکز فاوا نیز به عنوان نقطه ورود این فن آوری ها به دانشگاه، در این مدت سعی کرده است بستری امن و پایدار جهت ارائه خدمات IT، میزبانی از سامانه های دانشگاه فردوسی، برگزاری کلاسهای مجازی، برقراری ارتباط همکاران فاوا و دیگر کارکنان دانشگاه در امور مربوط به دورکاری کارکنان و غیره فراهم آورد.
خدمات اداره زیرساخت شبکه و داده در دو بخش کلان مدنظر قرار میگیرد.

الف⟯ بخش ارائه خدمات زیرساخت شبکه و ارتباطات ⟮IaaS⟯
ب⟯ بخش ارائه خدمات زیرساخت سرویس و داده ⟮PaaS⟯

موارد زیر برخی از مهمترین خدمات ارائه شده توسط اداره زیرساخت و شبکه را شامل میشود:
۱. ایجاد، راه اندازی و نگهداری از مرکز داده
۲. مدیریت دسترسی و استقرار تجهیزات شبکه ای در سطح دانشگاه
۳. مدیریت و رسیدگی به اختلالات شبکه و اینترنت دانشکده ها و فراهم نمودن ارتباطات بین آنها
۴. استعلام قیمت و بررسی کیفیت فنی تجهیزات شبکه و خرید آنها از طریق سامانه خرید متمرکز
۵. پیکربندی، استقرار و پشتیبانی از دیواره آتش مرکز داده و مدیریت سطح دسترسی کاربران به سیستم ها و سامانه ها
۶. استقرار و پشتیبانی دستگاه های کنترل دسترسی ⟮Access Control⟯
۷. بررسی فنی و نصب و پیکربندی تجهیزات سخت افزاری مرکز فاوا
۸. پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری از سیستم های واحدهای اقماری ⟮فاقد کارشناس رایانه⟯ سطح دانشگاه
۹. پشتیبانی برگزاری جلسات و همایش های مهم دانشگاهی نظیر جلسات هیات امنا
۱۰. به کار گیری آخرین روش های حفظ امنیت اطلاعاتی و شبکه ای سیستمها با توجه به دانش‌روز جهت نظارت و تحلیل وضعیت امنیتی شبکه دانشگاه
۱۱. حفظ یکپارچگی و امنیت داده های دانشگاه و مدیریت پشتیبان گیری از آنها
۱۲. مدیریت برگزاری رویدادهای الکترونیکی مهم دانشگاهی نظیر انتخاب واحد دانشجویی
۱۳. آماده سازی، نظارت، ارتقاء و پشتیبانی از زیرساخت سامانه های آموزش مجازی
۱۴. آماده سازی، نظارت، ارتقاء و پشتیبانی از زیرساخت سامانه های دانشگاه فردوسی ⟮سدف⟯
۱۵. آماده سازی، نظارت، ارتقاء و پشتیبانی از زیرساخت سامانه های اطلاع رسانی
۱۶. آماده سازی، نظارت، ارتقاء و پشتیبانی از زیرساخت سایر سامانه ها نظیر سامانه اطلاعات مدیریت ⟮MIS⟯، پورتال یکپارچه اعضاء ⟮پویا⟯ و غیره
۱۷. مستندسازی اطلاعات مرکز داده اعم از اطلاعات سخت افزاری، منابع نرم افزاری، اطلاعات مربوط به پیکربندی ماشینها و سرویسها و غیره
۱۸. نصب، راه اندازی و پشتیبانی از سرویس های پست الکترونیکی
۱۹. نصب، پیکربندی، راه اندازی و پشتیبانی از سامانه نظارت تصویری حراست دانشگاه
۲۰. نصب، پیکربندی، راه اندازی و پشتیبانی از سامانه درایو به عنوان بستر ذخیره سازی مشترک و باثبات برای نگهداری و به اشتراک گذاری مستندات در سطح دانشگاه
۲۱. نصب، پیکربندی، راه اندازی و پشتیبانی از سامانه کنترل ورژن کدهای سامانه های کاربردی و سامانه های اطلاع رسانی و سایر کدهای توسعه یافته در مرکز فاوا
۲۲. تحقیق، توسعه، استقرار و پشتیبانی خدمات زیرساختی مورد نیاز در دوران کرونا جهت برقراری ارتباطی امن و پایدار برای انجام دورکاری همکاران مرکز فاوا و سایر کارکنان دانشگاه و دسترسی مطمئن و امن این افراد به اطلاعات سازمانی
۲۳. توسعه، استقرار و پشتیبانی از سرویسهایی چون آنتی ویروس، Active Directory، نام دامنه ⟮DNS⟯، دسترسی های کاربران ⟮vpn و proxy و ldap⟯، نظارت بر عملیات سرویسها، مدیریت رخدادهای سرویسها و غیره