فهرست مطلب

چشم انداز

به ياري خداوند قادر متعال و در مسير تحقق آرمان‌هاي دانشگاه فردوسي مشهد، مركز اطلاعات، آمار و امور رايانه‌اي دانشگاه در افق پنج ساله، مركزي است با ارزش‌ها و آرمان‌هاي متعالي و توانمند با جايگاه اول علمي و فناوري در سطح دانشگاه‌هاي كشور و موفق در تحقق اهداف جامعه‌ دانشگاهي كه عمده‌ترين محورهاي مسير آينده آن به شرح زير در نظر گرفته شده است:

  • ارتقاء موقعيت فناوري اطلاعات دانشگاه فردوسي در سطح ملي و بين المللي به عنوان يكي از دانشگاه‌هاي برتر جهان
  • كمك به اعضاي دانشگاه فردوسي جهت افزايش سهم دانشگاه در توليد و نشر علم و توسعه مرزهاي دانش به ويژه در راستاي برنامه توسعه كشور از طريق ارايه خدمات مناسب فناوري اطلاعات
  • بهبود كيفيت و بالا بردن خلاقيت و نوآوري در ارايه كليه خدمات
  • بالا بردن دانش فني و تخصص كاركنان براي ارايه خدمات نوين