خبر برگزیده

وضعيت دانشگاه فردوسي مشهد در نتايج نظام رتبه بندي وبومتريك – جولاي 2021

بر اساس دومين نتايج نظام وبومتریک در سال 2021، دانشگاه فردوسي مشهد رتبه 7 در ميان دانشگاه‌هاي كشور، رتبه 188 در آسيا و رتبه 876 را در جهان به خود اختصاص داده است. بر اساس اين نتايج،‌ رتبه دانشگاهمان نسبت به نتايج ارزيابي اين نظام در شش ماهه اول سال 2021،‌ در سطح كشور 2 پله صعود و در جهان 6 پله صعود اما در آسيا 14 پله نزول داشته است.

 

نظام بين‌...

نمودار مصرف اینترنت دانشگاه

گزارش نموداری از اقدامات مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهریور 1400

mordad1400