نمودار مصرف اینترنت دانشگاه

برگزاری مراسم افطاری در محیط باز محوطه مرکز فاوا با حضور دکتر افخمی روحانی، دکتر کاهانی، دکتر ابریشمی، دکتر حسینی سنو و جمع کارکنان مرکز فاوا برگزار گردید. تصاویر این دورهمی به یاد ماندنی در اسلایدر بالا آورده شده است.