برگزاری آنلاین کلاس‌های درس یکی از تجربیات جدید و شاید مورد نیازی است که این روزها در شرایط بحرانی کرونا مورد استفاده قرار گرفته است؛ آموزشی که در سال‌های تحصیلی آینده و در تعطیلات ناخواسته‌ای که پیش می‌آید، به کار خواهد آمد و از ایجاد وقفه در یادگیری و آموزش پیشگیری می‌کند.

دانشگاه فردوسی از زمان آغاز این اپیدمی گام های بلندی در جهت تقویت سیستم آموزش مجازی خود برداشته است. کلاس ها، جلسات و آزمون های برگزار شده در این دوره با استفاده از سرویس های آموزش مجازی با تلاش های بسیار همکاران مرکز فاوا بدرستی برگزار شده و با رشد چشمگیری همراه بوده است.

در ادامه گزارش نموداری از بررسی آنچه در این مدت در قسمت های مختلف سیستم آموزش مجازی گذشته است را ارائه می دهیم:

تعداد کلاس در هفته

تعداد کلاس های صرفا نظری

تعداد آزمون های پایان ترم در VU

 

تعداد جلسات برگزار شده هر دانشکده به تفکیک ماه:

mohandesi

olum

adabiat

elahiat

dampezeshki

olum

memari

olumtarbiati

dampezeshki

dampezeshki

olumedari

olumvarzesh

olumriazi

 

نکات زیر مدد نظر قرار گیرد:

  • جلساتی که زمان بیشتر از ۳۰ دقیقه داشته اند در آمار لحاظ شده اند
  • فرض شده تمامی آزمون هایی که در بازه امتحانات رسمی برگزار شده اند مربوط به آزمان های پایان ترم هستند اما باید توجه داشت که بعضی از اساتید امتحان های پایان ترم را زودتر و یا دیرتر از بازه ای که آموزش مشخص کرده نیز برگزار کرده اند. در این آمار، آزمون های  مستمر که از ابتدای ترم گرفته شده است لحاظ نشده اند.
  • آزمون های زیادی هستند که به صورت تکلیف برگزار شده و در بازه امتحان از دانشجو خواسته شده تکالیف را پاسخ دهند، برخی از آزمون ها هم در وبینار ها برگزار شده اند.