سامانه مديريت صفحات خانگي شخصي اعضاي محترم هيات علمي  به آدرس profs.um.ac.ir  آماده بهره برداري مي باشد. عضو محترم هيات علمي مي تواند با مراجعه به آدرس نسبت به مديريت و به روزرساني صفحه شخصي خود اقدام نمايد. شناسه و كلمه عبور، مشابه پرتال مي باشد.  راهنماي استفاده از سامانه در صفحه ابتدايي به آدرس https://profs.um.ac.ir/page/help  قرار گرفته است.