در فرایند الکترونیکی مدیریت اندیشیار، برای تصمیم گیری و جمع آوری نظرات و پیشنهادات افراد مختلف در خصوص یک مبحث و مورد خاص که مدنظر است می توانند از این آیتم استفاده کرده و با جمع آوری نظرات مختلف به بهترین راهکار ها و نظرات دست پیدا کنند.

 - ويژگي‌ها
• امکان ثبت نظر برای هر کاربر بدون قید نام و شناسه
• امکان دیدن نظرات دیگران و میانگین نظرات
• امکان مقایسه ی نظر خود با دیگران

pdf icon pdf icon

.