در جلسه برگزار شده مورخ 23 مهرماه 1402  با حضور مسئولین فاوا و جناب آقای دکتر راعی مصوب شد کاربران استفاده کننده از خدمات ابر فردوسی ، در صورت وجود مشکل در ارائه خدمات  از طریق امکان ارسال تیکت (گزارش خطا) با انتخاب حوزه ی خدمات ابر فردوسی در پرتال پویا اقدام نمایند. در حال حاضر این امکان فراهم آمده است.

Capture