امکان تغییر نام لینک های shared شده عمومی در سرویس درایو دانشگاه اضافه گردید.

با این امکان اعضا میتوانند لینک های مورد نظر خود را نام گذاری کرده و برای دیگران ارسال نمایند.

راهنما مربوطه را از لینک زیر ببینید:

راهنمای استفاده از سرویس درایو دانشگاه فردوسی