فرایند الکترونیکی استعلام مدرک تحصیلی دیپلم جهت استعلام خودکار تاییدیه دیپلم با استفاده از وب سرویس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسعه یافته است.

ويژگي‌ها

  • امکان ثبت کد استعلام تاییدیه دیپلم توسط دانشجو در زمان ثبت‌نام اولیه و پس از آن
  • استعلام خودکار سامانه با استفاده از وب سرویس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  • بررسی وضعیت استعلام مدرک دانشجو و هشدار به وی جهت ثبت کد استعلام
  • تغییر وضعیت دانشجویانی که استعلام مدرک را با موفقیت انجام نداده‌اند دو ماه پس از پایان ترم اول به وضعیت راکد - نقص تاییدیه
pdf icon pdf icon