در سامانه کارگزینی، در اطلاعات احکام، قلم حقوقی فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار برای اعضای‌هیات علمی اضافه شده است.

ويژگي‌ها

  • امکان اضافه کردن قلم حقوقی فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار برای اعضای هیات‌علمی
  • محاسبه خودکار با درج قلم حقوقی مورد نظر در حکم

pdf icon