سامانه به منظور ثبت طرح‌های خلاقانه داخلی و خارجی دانشگاه از سوی اعضای هیات‌علمی طراحی و پیاده سازی شده است. اعضای هیات‌علمی از طریق پرتال پویا طرح‌های خود را برای انجام فرآیند بررسی ثبت می‌کنند. همچنین ممکن است به عنوان همکار یا ناظر یک طرح انتخاب شوند.

 pdf icon  pdf icon

bpmn1

bpmn2

bpmn3