وب‌گاه اصلی دانشگاه فردوسي مشهد در یازدهمين دوره جشنواره وب و موبایل ايران موفق به كسب رتبه برگزيده هیات داوران در بخش «دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي آموزش عالي» شده است. شاخص‌هاي ارزيابي این جشنواره شامل محتوا، ساختار و مسير، طراحي ديداري، كاركرد، تعامل، و تجربه كلي می‌باشد. جشنواره وب و موبايل ايران با سابقه‌ای بیش از ده سال و ده‌ها هزار شركت‌كننده، به عنوان بزرگ‌ترين عرصه رقابت ميان وب‌گاه‌ها و نرم‌افزارهاي موبايل در گروه‌هاي مختلف شناخته مي‌شود. اين جشنواره هر ساله نسبت به ارزیابی وب‌گاه‌ها و نرم‌افزار‌های موبايل در گروه‌های مختلف اقدام نموده و با راي داوران، برگزیدگان را معرفي مي‌كند و به آن تنديس برترين وب‌گاه يا برترين نرم‌افزار موبايل ايران اهدا مي‌كند. در دوره یازدهم این جشنواره نزدیک به 20000 وب‌گاه و در حدود 7000 نرم‌افزار موبايل در گروه هاي مختلف به رقابت پرداختند. همچنین وب‌گاه اصلی دانشگاه در سال‌های 1394 و 1395 و در جشنواره‌های هشتم و نهم وب ایران نیز موفق به کسب عنوان برگزیده شده بود. وب‌گاه این جشنواره و صفجه نتایج در نشانی اینترنتی https://iwmf.ir در دسترس می‌باشد.

jashnvare-webomobile