با پيگيري‌هاي مديريت نشر دانشگاه فردوسي مشهد و همكاري مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد، سيستم مديريت نشريات به نسخۀ «OJS3» به روزرساني شده است و از اين پس “اوج 3” نام گذاري مي‌شود. در حال حاضر كارگاه آموزشي جهت آشنايي با اين سيستم و امكانات جديد آن در حال برگزاري است. شركت كنندگان در اين كارگاه، كارشناسان محترم نشريات دانشگاه مي‌باشند. دانشگاه فردوسي مشهد حدود 50 نشريه‌ي پژوهشي در اختيار دارد كه هشت نشريه‌ي آن به صورت تمام متن انگليسي منتشر مي‌شوند.

اولين جلسه كارگاه آموزشي كار با سامانه مذكور در روز چهارشنبه 14 شهريورماه جاري از ساعت 11 تا 14 (1397/06/14) در محل كتابخانه مركزي دانشگاه (طبقه اول، اتاق 44) تشكيل گرديد.
مدرس دوره، جناب آقاي مهندس محمود بابايي ، توسعه دهنده‌ي اين سيستم در مركز فاوا مي‌باشند.

لازم به ذكر است كه از ماه مارس سال 2018، سامانه نشريات دانشگاه فردوسي مشهد (به اختصار «اوج») در زمرۀ ۲۲ شريك راهبردي PKP قرار گرفته است. جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص اين همكاري، به خبر درج شده در اين مورد در سايت دانشگاه مراجعه نماييد.

همكاري راهبردي سامانه نشريات دانشگاه فردوسي مشهد «اوج» با پروژۀ دانش عمومي كانادا «PKP»

oj3 1

oj3 2

oj3 3

oj3 4