مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه ضمن تبریک هفته پژوهش و فناوري به دانشجویان، دانش‌پژوهان، پژوهش‌گران، استادان و اعضای هیات علمی دانشگاه و آرزوی موفقیت بیش از پیش در مسیر تعالی پژوهش و فناوری دانشگاه، تسهيلات زير را در حوزه دسترسی به اینترنت فراهم نموده است.

• در تاريخ 21/9/1396 همزمان با آغاز هفته پژوهش، حجم ترافيك اينترنت (مصرف) آذرماه براي همه اعضاي دانشگاه صفر خواهد شد.
• ترافيك اينترنت (مصرف) شبانه از ساعت 12 شب تا 8 صبح محاسبه نخواهد شد.