با اضافه‌شدن امکان محاسبه و انجام عملیات پرداخت‌های متفرقه (ماده‌های قانونی 27 و 38، دفاع رساله و . . .) سامانه حقوق و دستمزد دانشگاه ارتقا یافته و فرایندهای الکترونیکی جدیدی به آن اضافه شده است.

تغییرات و ارتقای این سامانه بنا به نیازهای مدیریت مالی دانشگاه توسط همکاران اداره سامانه‌های کاربردی انجام پذیرفته است.

عملیات اضافه‌شده به سامانه شامل موارد زیر می‌باشد.

  • امكان ثبت ليست‌هاي پرداختي مختلف و متفرقه در يك ماه
  • امكان محاسبه پرداخت‌ها بر مبناي ليست‌هاي ارسالي
  • امكان ابطال پرداخت‌ها بر مبناي ليست مورد نظر
  • امكان تهيه گزارش خلاصه ليست پرداخت و جزييات پرداخت
  • قطعي كردن پرداخت و ارسال پيامك براي ليست