دوشنبه 9 بهمن ماه 1402 روسای دانشکده مهندسی دانشگاه بصره جهت آشنایی با زیرساخت های فناوری دانشگاه و سامانه های نرم افزاری مورد استفاده دانشگاه از مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بازدید کردند.
در جریان این بازدید در ابتدا دکتر میلانی فرد به معرفی و توضیح درباره سخت افزار و دیتا سنتر مرکز فاوا پرداختند و در ادامه دکتر نوری بایگی سیستم ها و سامانه های نرم افزاری دانشگاه را معرفی و ارائه دادند.

image 50455553
photo96929642 photo9416929633
 photo9416926629  photo9416929612
 photo9416929583  photo9416929601
 photo9416926838  photo9416926849
 photo9416929603