در روز شنبه ۴ شهریورماه ۱۴۰۲ مراسم گرامیداشت هفته دولت و روز کارمند در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد و از کارمندان نمونه سال 1401 و نیمه اول سال 1402 دانشگاه فردوسی مشهد تقدیر به عمل آمد.

کارمندان نمونه معرفی شده از مرکز فاوا در این مراسم:

جناب آقای سعید نور علیزاده جوان - مدیر مرکز دانلود دانشگاه

سرکار خانم سیما آب روشن - کارشناس DevOps و کنترل پروژه

سرکار خانم محبوبه مهدی زاده -کارشناس اداره سامانه‌های کاربردی

 

IMG 3043

IMG 4661

IMG 4675