سامانه همکاری‌ اعضای هیات علمی به‌منظور ثبت درخواست‌هاي همكاري (آموزشي، پژوهشي و اجرايي) اعضاي هيات علمي با نهادها و موسسه‌های خارج دانشگاه توسط مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیاده‌‌سازی گردید.
دسترسی به این سامانه از طریق پورتال پویا و منوی آموزشی برای اعضای هیات علمی فراهم شده است.
این سامانه با هدف تجمیع و گزارش‌گیری فعالیت‌های برون‌دانشگاهی اعضای هیات علمی و نظارت بر فرایندهای مرتبط با آن پیاده‌سازی شده است.