سامانه طرح درس که امکان ثبت طرح دروس را در اختیار اعضای هیات علمی قرار می‌دهد به امکانات سامانه جامع آموزش اضافه شد. توسعه و پیاده‌‌سازی این سامانه توسط مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه انجام شده است.
اعضای محترم هیات علمی می توانند از طریق منوی آموزشی در پورتال پویا از این امکان استفاده نمایند.
به این ترتیب امکان ثبت سرفصل‌های دروس فراهم گشته و بخش‌های ستادی نیز می‌توانند گزارش‌های متناسب را تهیه کنند.
همچنین دانشجویان نیز می‌توانند از جزئیات درس‌های خود مطلع شوند.