دوره آموزشي “آشنايي با جرايم سايبري” به صورت حضوري ويژه كارشناسان فاواي دانشكده ها/مديريت ها در دو گروه در سالن شورای مرکز فاوا در تاریخ های ذیل توسط مدرس گرامی سرکار خانم دکتر سمیه سلطانی برگزار گردید.

گروه 1 گروه 2

سه شنبه 1401/08/10 ساعت 10:30 – 9:00

سه شنبه 1401/08/17 ساعت 10:30 – 9:00

سه شنبه 1401/08/10 ساعت 12:30 – 11:00

سه شنبه 1401/08/17 ساعت 12:30 – 11:00

 

photo 2022 11 08 09 53 18