به اطلاع کلیه اساتید گرامی می رساند به منظور ساماندهي درس هاي موجود در سامانه آموزش مجازي vu.um.ac.ir و ميزكاربري دانشجويان، قبل از ثبت نام دانشجويان جديد ترم مهرماه نسبت به لغو ثبت نام دانشجويان قديمي اقدام نمايند. لازم به ذكر است لغو ثبت نام سبب حذف دانشجويان و تمامي فعاليت هاي آن ها شامل تكاليف و كوييزها و امتحانات دانشجو در درس مذكور خواهد شد. لذا چنانچه به سوابق كاري برخي دانشجويان نياز است نسبت به ثبت اطلاعات ايشان اقدام فرماييد. در تاريخ 24 شهريور ماه لغو ثبت نام دانشجويان قديمي در كليه دروس ترم بهمن ماه 1400-1401 و ماقبل به صورت سيستماتيك انجام خواهد شد.