روز سه شنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۱ مراسم تجلیل از کارمندان منتخب دانشگاه فردوسی مشهد و گرامیداشت هفته دولت با حضور دکتر احد ضابط سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد، حجت الاسلام و المسلمین حسینی مطلق رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، دکتر محمد جواد وریدی معاون امور اداری و مالی دانشگاه، دکتر رضا لطفی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، دکتر بختیار شعبانی معاون آموزشی دانشگاه، دکتر سیدحسین سید موسوی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی و جمعی از کارمندان دانشگاه در محل سالن دکتر رحیمی زاده دانشکده علوم برگزار شد.

در این مراسم از سرکار خانم دکتر ریحانه مهدیزاده و آقای حسن سارونی -همکار انتظامات مستقر در مرکز فاوا- بعنوان کارمند منتخب این مرکز تقدیر شد.

ضمن عرض تبریک و گرامیداشت به تمامی کارکنان وظیفه شناس مرکز فاوا، به این دو بزرگوار تبریک ویژه عرض می نماییم .

1080 720 max 2

1080 720 max