دكتر محمد كافی، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمی دكتر سيد امين حسينی سنو استادیار گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر دانشکده مهندسی را به سمت رئيس مركز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.
در این حکم آمده است :
براساس پيشنهاد معاونت محترم برنامه ريزي و توسعه منابع دانشگاه و با عنايت به مراتب تعهد، تجربه و شايستگي هاي جناب عالي، به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال به عنوان ”رئيس مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات“ دانشگاه منصوب مي شويد. انتظار دارم در اين دوره علاوه بر ماموريت هاي جاري مركز، كليه فرآيندهاي جاري حوزه هاي مختلف دانشگاه الكترونيكي شده و يكپارچگي لازم نيز در برنامه هاي موجود حفظ شود.
اميد است با استعانت از خداوند منان و با استفاده از توان ارزشمند كارشناسان ارشد اين مركز در راستاي اهداف كلان سند راهبردي دانشگاه موفق باشيد.
ریاست گروه(مرکز) آموزش های الکترونیکی دانشگاه از سال 89 تاکنون و معاون فنی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در سالهای 88 الی 89 از سوابق اجرایی دكتر حسينی سنو می باشد.
گفتنی است : دكتر سيد امين حسينی سنو استادیار گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر دانشکده مهندسی دانشگاه می باشد که نگارش ، تاليف و گردآوری هفت جلد كتاب، نگارش و نشر بيش از 18 مقاله در نشريات علمي پژوهشي داخلي و خارجی ، بيش از 58 مقاله در همايش هاي داخلي و خارجی را در كارنامه خود دارد.

hosiyni