روز سه شنبه یکم شهریور ماه جلسه ای با حضور مسئولین فاوا و رئیس دانشکده کامپیوتر دانشگاه جامع امام حسین (ع) و رئیس مرکز فاوا دانشگاه فردوسی و مسئولان برگزار گردید.

photo 2022 08 23 13 02 11