روز شنبه 11 تیرماه جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر ضابط ریاست محترم دانشگاه و جناب آقای دکتر خادمی معاونت محترم برنامه ریزی و توسعه منابع در محل مرکز فاوا برگزار گردید.

IMG 20220702 131217

IMG 20220702 131234