با توجه به ضرورت سازماندهی و به روز رسانی وبگاه های دانشگاه، طبق فایل پیوست، وب گاه هایی که بیش از دو سال از آخرین تاریخ به روزرسانی آن ها گذشته است و محتوای جدیدی در وب گاه قرار نگرفته است در صوت عدم به روزرسانی و پیگیری های لازم تا مهرماه 1401 غیرفعال و از دسترس خارج خواهند شد. لذا خواهشمند است چنانچه نیاز به ادامه فعالیت آن می باشد ، نسبت به بروز رسانی مستمر آن اقدام و طبق روال ذکر شده در ادامه  مراحل زیر را دنبال نمایید:

لارم است با ارسال نامه اتوماسیون به مرکز فاوا و معرفی فردی به عنوان مدیر مسوول وبگاه نسبت به ادامه فعالیت وبگاه اطلاع دهید. مدیر مسول وبگاه فردی است که مسوولیت بروزرسانی محتوایی وبگاه را برعهد خواهد داشت و کلمه عبور مدیریت وبگاه در اختیار وی قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است وبگاه هایی که از نسخه ی جدید جوملا استفاده نمی کنند باید به نسخه جدید نیز به روز شوند. براساس ضوابط جدید، در صورتی که یک سال از آخرین تاریخ به روزرسانی وبگاه گذشته باشد و محتوای جدیدی تولید نشده باشد، مرکز فاوا این حق را برای خود محفوظ می دارد تا نسبت به بایگانی نمودن یا غیرفعال نمودن وبگاه اقدام نماید. لذا خواهشمند است چنانچه محتوای وبگاه شما محدود بوده و به صورت مستمر تغییر نمی کند و می تواند در یک وبگاه واحد بالادستی قرار گیرد، از ارائه درخواست برای وبگاه جدید خودداری نمایید.

لیست وبگاه ها:

Microsoft Office Excel 2019present