رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه : ارزیابی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد محرمانه است
برای پاسخ به سوال دانشجویان دانشگاه در خصوص محرمانه بودن ارزیابی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد ، روابط عمومی دانشگاه گفتگویی با دکتر محسن کاهانی رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه (فاوا) انجام داده است. که حاصل این گفتگو به شرح زیر می باشد:
دکتر محسن کاهانی، استاد گروه کامپیوتر دانشکده مهندسی و رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه (فاوا) با اشاره به این که برخی از دانشجویان بر این باورند که ارزیابی از طریق پورتال دانشجویی منجر به افشای نظرات آنها می شود و مدرسان به نظرات آنها دسترسی دارند، اعلام کرد: "فرآیند ارزیابی از عملکرد مدرسان و اساتید دانشگاه کاملاً محرمانه است."
دکتر کاهانی افزود: "با گذشت بیش از 10سال از الکترونیکی شدن فرایند ارزیابی کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی، از همان ابتدا نگرانی درباره­ «محرمانه بودن اطلاعات و ترس از افشای اطلاعات» وجود داشت. در همین راستا مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه (فاوا) با تاکید بر اصل محرمانگی اطلاعات و همزمان با الکترونیکی شدن فرایند ارزیابی، اعلام می­دارد" با حذف لینک دسترسی به اطلاعات، ضمن انفصال کامل یک فرم ارزیابی تکمیل شده از پاسخ دهنده فرم، دستیابی به اطلاعاتی نظیر این که چه کسی فرم ارزیابی را پُر کرده است و یا سایر نظرخواهی­ های دانشجویی برای هیچ شخصی حتی برای کارشناسان مدیریت نظارت و ارزیابی و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه (مرکز کامپیوتر) امکان پذیر نمی باشد ".
وی ادامه داد: "با بیان این که دانشجویان در این ارزیابی تشکیک می­کنند، اما از معاون گرفته تا رئیس دانشگاه متوجه نمی­شوند که کدام دانشجویان به استاد چنین نمره­ای داده است، بنابراین این ارزیابی­ ها کاملا محرمانه باقی می­مانند. همچنین کاربرگ های ارزیابی ارسال شده به پرتال استادان بدون مشخصات دانشجو می‏ باشد و آنها تنها می­توانند میانگین نمره ارزیابی خود در هر درس را مشاهده نمایند. ضمناً تا زمانی که نمره آزمون پایان نیمسال دانشجویان توسط استاد امضای دیجیتال نشده باشد، امکان مشاهده نتیجه ارزیابی برای استادان، مدیران گروه و معاون آموزشی فراهم نمی­شود. همان­طور که گفتم حتی بعد از امضای دیجیتال نمره دانشجویان توسط استاد، نتایج ارزیابی به ­صورت میانگین هر گروه به­ شکل کلی برای وی قابل رویت می­باشد".
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه (فاوا) ضمن نوید خبر راه اندازی پرتال موبایلی و امکان ارزیابی اعضای هیئت علمی از طریق موبایل دانشجویان در آینده­ای نزدیک، خاطر نشان کرد: "دانشجویان عزیز می­ توانند بدون هیچ­گونه نگرانی و با اطمینان کامل نسبت به محرمانه بودن این اطلاعات، در ارزیابی از کیفیت عملکرد آموزشی استادان خود مشارکت نمایند".