پيرو مصوبات كميته پدافند غيرعامل دانشگاه و با همكاري اداره انتظامات، دوره آموزشي «اطفاء حريق» ويژه همكاران مركز فاوا در روز شنبه 1400/12/7 از ساعت 9 الي 11 در محوطه بيروني مركز برگزار گردید.

photo 2022 02 26 11 33 08

photo 2022 02 26 11 33 38

photo 2022 02 26 11 33 26

photo 2022 02 26 11 33 49

photo 2022 02 26 11 33 43

photo 2022 02 26 11 34 02