طی چند روز اخیر نیرو های طرف  قرارداد برای نصب و راه اندازی کپسول های خریداری شده در محل مرکز داده مستقر شدند و پروسه نصب و راه اندازی کپسول های اطفا حریق با موفقیت به پایان رسید.

 

Capture0