به اطلاع دانشگاهيان محترم مي رساند ازاين پس افرادي كه در دوره هاي آموزشي مجازي  ثبت نام نمايند و درخواست آنان در وضعيت تاييد قرار مي گيرد،  مي بايست پس از ورود به پرتال پويا – لبه توسعه منابع – منوي توسعه منابع انساني – زير منوي آموزش ضمن خدمت – قسمت ثبت نام دوره ها و آزمون ها، با كليك برروي گزينه ورود به كلاس (عکس زیر) وارد وبينار شوند. لازم به ذكر است گزينه ورود به كلاس صرفا در زمان برگزاري دوره آموزشي كه در قسمت مشخصات دوره آموزشي ثبت شده است فعال خواهد بود.  بديهي است ديگر لينك كلاس هاي مجازي از طريق اتوماسيون اداري اطلاع رساني و ارسال نخواهد شد.

راهنمای ورود به دوره آموزشی