جلسه ای با حضور رئیس و مسئولین فنی مرکز فاوا با مدیران فنی شرکت رسپینا در تاریخ 17 آذر ماه برگزار گردید.

12 32 31