مراسم تودیع جناب آقای سعید نور علیزاده جوان امین اموال محترم پیشین و معارفه جناب آقای رستمی امین اموال محترم جدید مرکز فاوا دانشگاه فردوسی مشهد با حضور دکتر حسینی سنو رئیس مرکز و جناب آقای حمیدی رئیس اداره حسابداری واحدها روز سه شنبه 9 آذر 1400 درسالن شورای مرکز برگزار شد.

لازم به ذکر است در پایان با اهدای لوح تقدیر توسط ریاست مرکز، از زحمات و تلاش‌های جناب آقای سعید نورعلیزاده جوان تقدیر به عمل آمد.

۲۰۲۱۱۱۳۰ ۱۰۰۷۳۷

۲۰۲۱۱۱۳۰ ۱۰۵۸۱۹